derdedua.com olarak İslam dinine dair derinlemesine bilgiler sunmayı amaçlayan bir içerik platformuyuz.
Amacımız İslam’ın öğretilerini doğru, güvenilir ve anlaşılır bir şekilde aktarmak, toplumun İslam dinini daha iyi anlamasına ve yaşamasına yardımcı olmaktır.
Tüm içeriklerimiz Ehl-i Sünnet itikadı ve hassasiyeti ile oluşturulmaktadır.

derdedua.com olarak çeşitlilik ve hoşgörüye önem veriyor, farklı mezhep ve inanışları anlayışla karşılıyoruz.
İsteğimiz İslam’ın güzelliklerini anlatmak ve insanları bir araya getiren Kuran-ı Kerim’in evrensel mesajlarını yansıtmaktır.
Bu yolda bize katılarak İslamiyet hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve İslam dininin tüm güzelliklerini keşfedebilirsiniz.