Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

Eşler Arasındaki Soğukluk için Okunacak Dua

Eşler arasındaki soğukluk için okunacak dua yazımız ile sevginin gücüne odaklanacağız. Evlilik, sevgi ve saygının temeller üzerine inşa edilmiş bir müessesedir. Fakat zaman zaman bu temeller, iletişimsizlik, anlaşmazlık veya stres gibi faktörlerden etkilenerek soğukluk yaşayabilir.

Bu soğukluk, eşler arasındaki sevgiyi ve bağı zayıflatarak ilişkiyi tehlikeye atabilir. Eşler arasındaki soğukluğu gidermek için okunacak dualar yazımızda sorunları hayırlı bir şekilde giderebilirsiniz.

Eşler Arası Soğukluk için Hangi Dua Okunur?

Eşler arası soğukluk için şu duayı okuyun:

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahumme inni es’eluke bi rahmetika ya erhameler rahimin, ve bi kudratika ya akderel kaderin, ve bi ismika ya a’lamel alemin, en tu’allife beyni ve beyne zevjee (eşinin ismi), ve en tejnina minel meveddeti ve rahmeti ma tejnina bihi beyne abdullahi ve zevjihi (Hz. Muhammed ve Hz. Hatice’nin isimleri).

Allahumme inni es’eluke en terzukna el-mahabbeta ve el-muvaffakate ve el-islah fi beytina, ve en tehfina minel fitan ve el-mafasid, ve en terzukna el-hayaa es-sa’idete ve el-memaate el-husna. Allahumme inni es’eluke en tec’aleni ve zevjee (eşinin ismi) min ehlil-cenneh, ve en terzukna el-ma’ida ve el-mesned fi el-cenneh. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selem.

Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’ım, rahmetinle senden diliyorum, ey kaderin hükümdarı olan Allah’ım, kudretinle senden diliyorum, ey âlemlerin en yücesi olan Allah’ım, isminle senden diliyorum ki, benim ve eşim (eşinin ismi) aramızdaki sevgiyi artır. Abdullah (Hz. Muhammed) ve eşi (Hz. Hatice) arasında artırdığın sevgi ve rahmet ile aramızı düzelt.

Ey Allah’ım, senden diliyorum ki, bize evimizde sevgi, başarı ve istikrar ihsan eyle. Bizi fitnelerden ve fesatlardan koru. Bize mutlu bir hayat ve güzel bir ölüm ihsan eyle. Ey Allah’ım, senden diliyorum ki, beni ve eşim (eşinin ismi) cennetliklerden eyle. Bize cennette sofra ve taht ihsan eyle. Salât ve selam Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashabına olsun.

Karı Koca Arasındaki Soğukluğu Gideren Dualar

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahumme inni es’eluke bi rahmetika ya erhameler rahimin, ve bi kudratika ya akderel kaderin, ve bi ismika ya a’lamel alemin, en tu’allife beyni ve beyne zevjee (eşinin ismi), ve en tejnina minel meveddeti ve rahmeti ma tejnina bihi beyne abdullahi ve zevjihi (Hz. Muhammed ve Hz. Hatice’nin isimleri)

Allahumme inni es’eluke en terzukna el-mahabbeta ve el-muvaffakate ve el-islah fi beytina, ve en tehfina minel fitan ve el-mafasid, ve en terzukna el-hayaa es-sa’idete ve el-memaate el-husna.

Allahumme inni es’eluke en tec’aleni ve zevjee (eşinin ismi) min ehlil-cenneh, ve en terzukna el-ma’ida ve el-mesned fi el-cenneh.

Allahümme inni es’elüke min hayriha ve hayri ma cebeltha aleyh, ve e’udhu bike min şerriha ve şerri ma cebeltha aleyh.

Eşler Arası Muhabbet için Okunması Gereken Dualar

Eşler arası muhabbet ve eşler arası ilişkiyi güçlendirmek için okunması gereken dualar aşağıdaki gibidir.

  • Rabbenâ âmannâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente hayrur râhimîn
  • Rabbi hab lî min ledunke zürriyyeten tayyibeten inneke semîud-duâ.
  • Rabbenâ hab lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yûnin vec’alnâ lilmuttekîne imâmâ.

Yukarıdaki duaları düzenli olarak okuyarak, eşler arasındaki sevgi, saygı ve muhabbeti arttırabilir ve evlilikte huzur bulabilirsiniz. Ayrıca huzurlu bir evlilik için sakinleştiren dua içeriğini de mutlaka okuyun.

Eşler Arasındaki Cinsel Soğukluğu Gidermek için Okunması Gereken Dualar

Eşler arasındaki cinsel soğukluğu gideren dualar şu şekildedir:

  • Allâhumme bârik lenâ fîmâ razeqtanâ veqinâ azâben nâr.
  • Allâhumme innî es’elüke min hayri mâ sealeke minhu Nebbiyyüke Muhammedün (s.a.v), ve eûzü bike min şerri mâ esteâze minhu Nebbiyyüke Muhammedün (s.a.v), ve entel musteânu aleykel belâğu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.
  • “Allâhumme c’alnâ minellezîne kâlû Rabbena heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yûnin vecc’alnâ lilmuttekîne imâmâ.”

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir