Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

Canını Yakana Okunacak Dua

Canını yakana okunacak dua ya da “haset” veya “zarar verme” niyetiyle okunacak bir dua İslami öğretilere uygun değildir. İslam öğretisine göre insanlar birbirlerine zarar vermek yerine sevgi, saygı, merhamet ve yardımlaşma gibi olumlu duygularla yaklaşmalıdırlar.

İslam’da öğretilen dualar, sevdiklerimizin ve kendimizin huzur, sağlık, barış ve güvenliği için yapılır. Bu nedenle bir kişinin canını yakmak gibi kötü niyetli bir amaca yönelik dua yerine, sevdiklerinizin, kendinizin ve tüm insanların huzur ve güvenliği için dua etmek daha uygun olacaktır. Yine de kişinin canını yakana okuyacağı dualar bulunmaktadır. Bu dualar sevgi, merhamet ve iyilik etrafında şekillenmiştir.

Canını Yakan Birine Hangi Dua Okunur?

Canını yakan birine aşağıdaki dua okunur:

 • Allahümme inni es’elüke ya hayyu ya kayyumu ya zel celali vel ikram. Es’elüke bi ismike’l azimil a’zam ve bi kelametike’t tammati’t tammeti.
 • Ya Allahü ya Rahmanü ya Rahimü ya Kerimü ya Vedudü ya Gaffarü ya Settarü ya Gafurü ya Hafizü ya Mu’inü ya Mu’izzü ya Mu’cilü ya Müheyminü.
 • Es’elüke en tec’aleni minel afiyyine minel mu’afiyyine minel mukarrabin minel muhayyebine minel mukarrabin minel muhayyebine minel mu’azzizine minel mukarramin.
 • Bismillah hirrahman nirrahim. Allahümme rabbi ennas, mulki ennas, ilahe ennas, a’udhu bi ka kalimatillah attammati min şarri kulli shaytanin wa daabbin wa min şarri kurbi’l ayn.

Canını yakana dua okumak yerine, onu affetmeye ve merhamete yönelmek daha hayırlıdır. İntikam almak yerine, Allah’a tevekkül etmek ve ondan yardım dilemek daha doğru bir yaklaşımdır. Dua, her zaman Allah’a yalvarmak ve ondan yardım dilemek için bir araç olarak kullanılabilir. Canını yakana karşı dua etmek yerine, onun için af ve hidayet dilemek daha makuldur.

Canını Yakanlar için Okunması Gereken Esma

Canını yakanlar için okunması gereken esma şu şekildedir:

 • Ya Rahman, ya Rahim, ya Kerim, ya Vedud, ya Gafur, ya Settar, ya Gaffar, ya Hafiz, ya Mu’in, ya Mu’izz, ya Mu’cil, ya Müheymin.
 • Ya Rahman, Sen her şeyin en yücesisin, en merhametlisin, en cömertsin. Bizi her türlü kötülükten ve şerden koru. Bizi iyiliklere ve güzelliklere yönlendir. Bizi affet ve günahlarımızı ört. Bize hidayet ve selamet ver.
 • Ya Rahim, Senin rahmetin sonsuzdur. Bizi rahmetinle kuşat. Bizi günahlarımızdan dolayı cezalandırma. Bizi affet ve merhamet et.
 • Ya Kerim, Sen cömertsin. Bize ihsanda bulun. Bizi rızkınla besle. Bizi sağlıklı ve sıhhatli eyle.
 • Ya Vedud, Sen sevgilisin. Bizi sev. Bizi sevilen kullarından eyle.
 • Ya Gafur, Sen bağışlayansın. Bizi affet. Günahlarımızı ört. Bizi cennetine koy.
 • Ya Settar, Sen örtenisin. Günahlarımızı ört. Kusurlarımızı gizle. Bizi ayıplardan koru.
 • Ya Gaffar, Sen çok bağışlayansın. Bizi defalarca affet. Bizi affetmeyi adet eyle.
 • Ya Hafiz, Sen koruyansın. Bizi her türlü kötülükten ve şerden koru. Bizi şeytanın vesveselerinden koru.
 • Ya Mu’in, Sen yardım edensin. Bize yardım et. Zorluklarımızı kolaylaştır. Bizi muvaffak eyle.
 • Ya Mu’izz, Sen izzet verensin. Bize izzet ver. Bizi zilletten koru. Bizi şerefli eyle.
 • Ya Mu’cil, Sen mucize gösterensin. Bize mucizelerini göster. Bizi imanımızı güçlendir.
 • Ya Müheymin, Sen koruyansın, gözetleyensin. Bizi her zaman koru. Bizi gözet. Bizi doğru yoldan ayırma.

Canını yakanlar için okunması gereken esmalar yukarıdakiler olup canımızı yakan kişiler için her zaman merhamet ve iyilik dilemek en hayırlısı olacaktır. Öç almak yerine, Allah’a güvenmek ve O’ndan yardım istemek daha uygun bir tavırdır.

Namazlarımızı düzenli olarak kılmalı ve dualarımızı özellikle namazların sonunda etmeyi ihmal etmemeliyiz. Namaz nasıl kılınır içeriğimiz ile detaylı bilgiye ulaşarak, ibadetin önemini ve nasıl yerine getirileceğini detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir