Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

Bu Duayla Ne İstediysem Oldu – Dilek için Okunacak Dua

Bu blog yazısında bu duayla ne istediysem oldu diyebileceğiniz dilek için okunacak dua içeriğinden bahsedeceğiz. Bu dua, birçok insan için umut ışığı olmuş ve dileklerinin gerçekleşmesine vesile olmuştur.

Bu Duayı Okudum Dileğim Kabul Oldu Duası Hangisidir?

Bu duayı okudum dileğim kabul oldu duası şu şekildedir:

Rabbena la tuzig qulubena ba’da iz hadaytana wahablana min ladunka rahmah, innaka antal Wahhab. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisīn. Allahumma şif kulle marīdin, la şifāe illā şifāuka, şifāen lā yuğādiru saqamā. Allahumma anta rabbī, lā ilāha illā ant, halaktenī wa anā ‘abduk, wa anā ‘alā ‘ahdika wa wa’dika mas-taţa’t, a’ūdhu bika min şarri mā şana’t, abū’u laka bi ni’matika ‘alayya, wa abū’u laka bi dhambī, faghfir lī, fainnahu lā yağfīru-dh-dhunūba illā ant.

Allahumma antas salām wa minkas salām, tabārakta dhāl-jalāli wal-ikrām. Rabbena ātina min ladunka rahmah wa hayyi’ lana min amrinā rashadā. Rabbena hab lana min azwājina wa dhurriyyātinā qurrata a’yunin wa-j’alnā lil-muttaqīna imāmā. Rabbi adkhilnī mudhkhalas sidqin wa akhrijnī mukhrajas sidqin wa-j’al lī min ladunka sulţānan naşīrā. Rabbena lā taj’alnā fitnatan lil-qawmi-ż-żālimīn, wa najjinā birahmatika minal-qawmilkāfirīn.

Bu Dua ile Her İstediğim Oldu Duası Hangisidir?

Bu dua ile her istediğim oldu diyeceğiniz dua aşağıdaki gibidir.

“Ve duha ve’l-leyli izâ secâ. Mâ vede’ake Rabbuke ve mâ kalâ. Ve le’l-âhiretu hayrun leke minel-ûlâ. Ve le-se’yutiyke Rabbuke fe-terdâ. Elem yecidke yetiymen fa-âvâ. Ve vecedeke dâllen fa-hedâ. Ve vecedeke ‘âilen fa-agnanâ. Feemmâ’l-yetiyme fe-lâ takher. Ve emmâ’s-sâile fe-lâ tenher. Ve emmâ bi-ni’meti Rabbike fe-haddith.”

Her şeyden önce bilinmelidir ki “bu dua ile her istediğim oldu” gibi bir dua belirli bir İslami bağlamda doğru değildir. İslam’da duaların kabul olması, Allah’ın hikmetine, insanın niyetine ve duaların içtenliğine bağlıdır. Dualar sadece maddi isteklerin yerine gelmesi için değil, manevi yönden de kabul olabilir. Tüm bu duaların kabul olmasının yanında dileklerin kabul olması için dua eklenmeli ve yaşadığımız her an için şükretmeliyiz.

Bir dua, Allah’a yönelik samimi bir niyet ve istekle yapıldığında eğer o dua kişinin ve toplumun hayrına ise Allah’ın hikmetine uygunsa ve duaların kabulü için uygun bir zaman ve durumdaysa kabul edilebilir. Ancak kişinin her istediği olacak diye bir kural veya dua yoktur. İslam’da kişinin isteklerini Allah’a arz ederken mütevazi olması, Allah’ın hikmetine güvenmesi ve kabul edilen bir dua için şükretmesi öğütlenir. Dua nasıl edilir içeriğimizle dua etmeye dair tüm detaylara hakim olabilirsiniz.

Dolayısıyla, “Bu dua ile her istediğim oldu” şeklindeki bir kavram İslam’da doğru bir yaklaşımı yansıtmaz. İbadet ve dua, Allah’a boyun eğme, O’na sığınma, O’na güvenme ve O’nun rızasını kazanma amacıyla yapılır.

Çok Etkili Dilek Duası (Defalarca Yapılmış ve Sonuç Alınmış)

Defalarca yapılmış ve sonuç alınmış çok etkili dilek duası şu şekildedir:

Rabbîğfir lî ve li-vâlideyye ve limen dehale beytiye mü’minen ve lil-mü’minîne vel-mü’minât, ve lâ tezidi’z-zâlimîne illâ tebârâ. Rabbîşrah lî sadrî ve yessir lî emrî ve hlu’l uqdeten min lisânî yefkahû kavlı. Rabbenâ hab lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin ve ec’alnâ lil-müttekîne imâmâ. Rabbî lâ tezernî ferden ve ente hayrül-vârisîn. Allâhümme ihdini fîmen hedeyte, ve âfinî fîmen âfeyte, ve tewellenî fîmen tevleyte, ve bârik lî fîmen bârekte, ve kün lî evnen fîmen âdeyete.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir