Hadis ve Hadislere Dair Tüm Bilgiler

Kardeş ile İlgili Hadisler

Kardeş ile ilgili hadisler, İslam’ın aile ve kardeşlik ilişkilerine verdiği önemi vurgulayan derin öğretiler sunar. İslam dininde kardeşlik, sadece kan bağı ile sınırlı kalmayıp, inanç ve ahlak temelinde güçlü bir bağ oluşturur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hadisleri, kardeşlik ilişkilerinin nasıl olması gerektiği konusunda Müslümanlara rehberlik eder ve bu ilişkilerin sevgi, saygı ve yardımlaşma üzerine kurulmasını öğütler. Kardeşler arasındaki dayanışma ve bağlılık, toplumsal huzurun ve barışın temel taşlarından biri olarak kabul edilir

Kardeş ile İlgili Hadisler Nelerdir?

Kardeş ile ilgili hadisler şu şekildedir:

 • “Müslümanlar bir beden gibidir. Bir organı hasta olduğunda tüm beden hasta olur.” (Buhârî, Müslim)
 • “Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz.” (Tirmizî)
 • “Kim bir Müslümanın bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir.” (Müslim)
 • “Mü’minler birbirlerini sevmede, birbirlerine karşı sevgi ve merhamet göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman, bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateş çekerler.” (Müslim)
 • “Kardeşine karşı sevgi ve merhamet göstermeyen bizden değildir.” (Tirmizî)
 • “Kardeşinin kusurunu örtenin kusurunu Allah örter.” (Tirmizî)
 • “Hediyeleşin, birbirinizi sevindirin, kin ve nefret duygularını kalplerinizden çıkarın.” (Tirmizî)
 • “Kardeşine karşı 40 gün dargın kalan kişi cennete giremez.” (Ebû Dâvud)
 • “Kardeşinin malına rızası olmadan el uzatan kişi lanetlenmiştir.” (Tirmizî)
 • “Kul, din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.” (Ahmed b. Hanbel)
 • “Müslüman, müslümanın aynasıdır. Onda bir kusur görürse düzeltmesine yardım etsin.” (Tirmizî)
 • “Bir mümin, diğer bir mümine zulmetmez. Onu hırsızlıktan, zulümden ve haksızlıktan korur.” (Ebû Dâvud)

Kardeş ile ilgili bu hadisler ve rivayet edilenlerden de anlaşılacağı üzere İslam dininde kardeşlik ve kardeş sevgisi çok önemlidir. Kardeşler birbirine sevgi ve saygıyla yaklaşmalı, zor zamanlarda birbirlerine yardım etmeli ve birbirlerinin kusurlarını örtmelidir. Bu nedenle küs olduğumuz kişilerle barışmak için dua etmeli, aramızın iyi olmadığı insanlarla iletişime geçmeli ve kardeşliğin önemini daima bilmeliyiz.

Abla ve Kardeş ile İlgili Hadisler Nelerdir?

Abla ve kardeş ile ilgili hadisler şu şekildedir:

 • “Büyük kardeşin küçük kardeş üzerindeki hakkı, ana babanın evladı üzerindeki hakkı gibidir.” (Taberânî, el-Kebir)
 • “Ablanın kardeşine karşı hakkı, babanın kızına karşı hakkı gibidir.” (Beyhakî)
 • “Ablanın himayesinde olan bir kimseye, ablası gibi şefkat göstermeyen kişi cennete giremez.” (Tirmizî)
 • “Ablanın kardeşine karşı görevi, ona öğüt vermek, ona doğruyu göstermek ve onu kötülüklerden korumaktır.” (İbn-i Mace)
 • “Bir abla, kardeşinin dinî ve dünyevî konularda ona yardımcı olursa, Allah onları cennetine koyar.” (Ebu Nuaym)

Kardeş ile İlgili Ayetler Nelerdir?

Kardeş ile ilgili ayetler aşağıdaki gibidir.

 • “Müminler ancak kardeştirler. Kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki bağışlanasınız.” (Hucurat 10)
 • “Ey iman edenler! Hepiniz birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Allah’ın size olan şu nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşmandınız; derken Allah kalplerinizi kaynaştırdı da O’nun bu nimeti sayesinde kardeş oldunuz.” (A’raf 23)
 • “Kendileriyle bir arada yaşar, mallarını mallarınıza katarsanız zaten onlar sizin kardeşlerinizdir; kardeşliğin gereğini yapın.” (Bakara 215)
 • “Ana-babanıza, kardeşlerinize ve yakın akrabalarınıza, yoksullara, akrabaya, yolda kalanlara ve kölelere (mallarınızdan) verin. Allah, iyilik yapanları sever.” (Nisâ 9)

Kardeşler ile ilgili bu ayetler, müminlerin ve akraba bağı olan kardeşlerin birbiriyle sevgi, saygı ve dayanışma içinde olması gerektiğini vurgulamaktadır. Kardeşler arasındaki anlaşmazlıklar Allah’ın hoşuna gitmez ve bu nedenle barışçıl bir şekilde çözülmelidir.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir