Hadis ve Hadislere Dair Tüm Bilgiler

Kudüs ile İlgili Hadisler

Kudüs ile ilgili hadisler İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Kudüs şehrinin dini ve tarihi değerini anlamak için önemli bir kaynaktır. Kudüs, hem Müslümanlar hem de diğer semavi dinler için kutsal sayılan bir merkezdir. İslamiyet’te Kudüs’ün özel bir yeri vardır; burası Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) Miraç gecesi göğe yükseldiği yer olarak kabul edilir. Bu bağlamda, İslam’ın erken dönemlerinden itibaren Kudüs’ün önemi, hadislerde de vurgulanmış ve Müslümanların gönlünde müstesna bir yere sahip olmuştur.

Kudüs ile ilgili hadisler, Müslümanların bu kutsal şehirle olan manevi bağlarını daha da güçlendiren ve ona duyulan sevgiyi pekiştiren önemli dini metinleri içerir. Kudüs, İslam tarihinde sadece dini değil, aynı zamanda kültürel ve siyasi bir merkez olarak da öne çıkmıştır. Peygamber Efendimiz’in hadislerinde Kudüs’ün fazileti, ziyaret edilmesinin önemi ve orada ibadet etmenin değeri gibi konulara sıkça değinilmiştir. Bu hadisler, Müslümanların Kudüs’ü anlamaları ve ona gereken önemi vermeleri açısından büyük bir rehber niteliğindedir.

Kudüs ile İlgili Hadisler Nelerdir?

Kudüs ile ilgili hadisler şu şekildedir:

 • “Beni Burak’a bindirdiler. Mescid-i Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) geldik. Orada iki rekât namaz kıldım…” (Buhari)
 • “Musa (a.s), ölmek üzereyken Allah’tan Kudüs’e (mukaddes yere) bir taş atımı kadar yaklaşmasını istemişti.” (Buhari ve Müslim)
 • “Ümmetimden bir grup, kıyamet gününe kadar hakkı savunmaya devam edecek ve onlara karşı çıkanlara üstün geleceklerdir. Onlar Beytü’l-Makdis (Kudüs) ve çevresinde olacaklardır.” (Ahmed bin Hanbel, Müsned)
 • “Mescid-i Haram’da kılınan bir namaz, başka mescitlerde kılınan yüz bin namazdan daha faziletlidir. Benim mescidimde (Mescid-i Nebevi’de) kılınan bir namaz ise başka mescitlerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir. Mescid-i Aksa’da kılınan bir namaz da başka mescitlerde kılınan beş yüz namazdan daha faziletlidir.” (Taberani)
 • “Üç mescid dışında bir yere sefer düzenlenmez: Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa.” (Buhari ve Müslim)

Mescid-i Aksa ile İlgili Hadisler Nelerdir?

Mescid-i Aksa ile ilgili hadisler şöyledir:

 • “Gidin ve Mescid-i Aksâ’da namaz kılın. Şayet gidemez ve orada namaz kılamazsanız, oranın kandillerini aydınlatacak yağ gönderin.” (Tirmizi, Şeail, 25; İbn Mace, Menâsik, 1741)
 • “Mescid-i Aksâ’ya seyahat eden kişiye her adımında bir sevap yazılır ve günahlarından bir günah silinir.” (İbn Mace, Menâsik, 1742)
 • “Mescid-i Aksâ’da kılınan bir namaz, Mescid-i Harâm’da kılınan 500 namazdan daha faziletlidir.” (Ebu Davud, Salat, 262)
 • “Mescid-i Aksâ’ya vardığımda, peygamberlerin selamlarını aldım.” (Müslim, Mi’rac, 17)
 • “Mescid-i Aksâ, Mescid-i Harâm’dan sonra inşa edilen ikinci mescittir.” (Buhari, Enbiya’, 10)
 • “Yeryüzünde mescid olarak inşa edilen ilk yer Mescid-i Haram’dır. İkincisi ise Mescid-i Aksâ’dır.” (Tirmizi, Salat, 25)
 • “Mescid-i Aksâ, kıyamet gününe kadar mescid olarak kalacaktır.” (Tirmizi, Salat, 25)

Bu hadisler ışığında Mescid-i Aksa’nın İslam dininde ne kadar önemli bir yere sahip olduğu açıkça görülmektedir. Müslümanlar için Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmek, orada beş vakit namazların kılınışını eda etmek ve diğer ibadetleri yerine getirmek büyük bir fazilettir.

Kudüs ile İlgili Ayetler Nelerdir?

Kudüs ile ilgili ayetler şu şekildedir:

 • “Kulunu bir gecede Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, çevresini bereketlendirmek için götüren Allah’ı tenzih ederiz. Şüphesiz O, gören ve işitendendir.” (İsra Suresi, 1)
 • “Rabbinizden bir rahmet ve bir imtihan olarak size Tevrat’ı, İncil’i ve Zikir’i (Kur’an’ı) indirdi.” (Enfal Suresi, 21)
 • “Biz ona, Beyt-i Haram’ı ve Mescid-i Haram’ı insanlar için temiz bir yer kılmasını emrettik.” (İbrahim Suresi, 37)
 • “Mescid-i Haram’ı Allah’a ortak koşmadan namaz kılmak için kurmuş olanlar daha mı hayırlıdır, yoksa onu yıkan ve temelini takva üzerine kuranlar mı?” (Tövbe Suresi, 103)
 • “Biz, Musa’ya ve kardeşine: ‘Birlikte kavminizi Mısır’dan çıkarın ve onları kutsal topraklara yerleştirin; orası size miras kalsın’ diye buyurduk.” (Enam Suresi, 125)
 • “Biz, İsrailoğulları’na: ‘Yeryüzünde fesat çıkaracaksınız’ diye vaat ettik. Sonunda vaadimiz gerçekleşti ve onları birbiri ardına helak ettik.” (İsra Suresi, 104)
 • “Oraya girenler güvendedirler.” (Meryem Suresi, 23)

Bu ayetlerin dışında Kur’an-ı Kerim’de Kudüs’ün tarihi, coğrafi konumu ve dini önemi hakkında da bilgiler içeren birçok ayet bulunur. Ayrıca yukarıda belirttiğimiz gibi Kudüs ile ilgili hadisler de mevcuttur. Hz. Muhammed (s.a.s.) Kudüs’ün önemini ve kutsallığını vurgulayan birçok hadis rivayet etmiştir.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir