Hadis ve Hadislere Dair Tüm Bilgiler

Yahudilerle İlgili Hadisler

Yahudilerle ilgili hadisler başlıklı yazımızda, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Yahudilerle olan ilişkilerini ve bu konudaki öğretilerini inceleyeceğiz. Hadisler, İslam’ın tarihsel bağlamında Yahudilerle olan ilişkiler konusunda derinlemesine bilgi sunar. Bu yazıda, hem tarihsel perspektif hem de günümüzdeki yansımaları hakkında bilgi vererek, bu hadislerin anlamını ve önemini ele alacağız.

Yahudilerle ilgili hadisler, İslam’ın diğer dinlerle olan ilişkilerinde nasıl bir tutum sergilediğini anlamamıza yardımcı olur. Yazımızda, bu hadislerin içeriği, bağlamı ve İslam düşüncesindeki yeri üzerine kapsamlı bir inceleme yaparak konuyla ilgili derin bir anlayış geliştireceğiz.

Yahudiler ile İlgili Hadisler Nelerdir?

Yahudiler ile ilgili hadisler aşağıdadır.

 • “Yahudilerle ve Hristiyanlarla benzerlikten sakının.” (Sahih Müslim, 2667)
 • “Yahudiler cumartesi gününü ibadet günü olarak kabul ederken, biz ise Cuma gününü ibadet günü olarak kabul ettik.” (Sahih Bukhari, 846)
 • “Yahudiler ve Hristiyanlar, kendi dinlerine tabi olmayı bırakmadıkları sürece, Müslümanları kendi yoldaşları olarak kabul etmezler.” (Sahih Müslim, 2669)
 • “Yahudiler ve Hristiyanlar gibi olmayın, onların dinlerine karşı dikkatli olun.” (Tirmizi, 2668)
 • “Yahudi bir kimse, bir Müslümanın üzerine bir borç bırakmadan ölürse, onun borcu ödenmiş olur.” (Sahih Bukhari, 2350)
 • “Yahudilere kendi dinlerini yaşama izni verildi.” (Sahih Bukhari, 6946)
 • “Yahudilerin söylediği gibi, müslümanlar da bir gün olur ki, Allah’ın emirlerine karşı gelirlerse, ceza görürler.” (Sahih Müslim, 2675)

Yahudiler ile ilgili bu hadisler Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Yahudilerle olan ilişkilerinde Müslümanlara çeşitli tavsiye ve uyarılar sunduğu konuları ele alır. Bu hadisler, Müslümanların Yahudilerle benzerlikten kaçınmaları, onların ibadet uygulamalarına karşı dikkatli olmaları ve kendi dinlerini yaşama haklarını tanımaları gerektiğini ifade eder. Özellikle Yahudiler ve Hristiyanlar gibi olmayın hadisi, onların ibadetlerini taklit etmeyin, özel günlerini kutlamayın ve ortak olmayın mesajını özetler. Bir Müslüman’ın en önemli ibadeti beş vakit namazların kılınışını eda etmektir.

Yahudilerle İlgili Ayetler Nelerdir?

Yahudiler ile ilgili ayetler şu şekildedir:

 • “Yahudilerden bazıları: ‘Kendinize özel bir tabiat yaratın’ dediler. Allah onları kısır bırakacak, asla böyle bir tutum izlemeyecekler.” (Cuma, 6)
 • “Görmüyor musun, kendilerine Allah’ın nimetlerini hatırlatıldığında, sonra az bir menfaat elde etmek için hemen O’na karşı savaşa girenleri?” (Mücadele, 14)
 • “İsrailoğulları’na: ‘Yeryüzünde iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibirlenmeyle aşırı gideceksiniz’ diye bir söz verilmişti.” (İsra, 4)
 • “Yahudiler: ‘Allah’ın eli bağlıdır’ dediler. Ellerini bağlasınlar ve kelleriyle söylesinler! Hayır, Allah’ın elleri açıktır. O, dilediğini verir. Senin Rabb’in, dilediğini artıran ve eksilten bir Rabb’dir.” (Maide, 64)
 • “Allah, Meryem oğlu İsa’yı destekleyenlerle, ‘Ben Allah’ın elçisiyim’ diyenlerin önderi olanlar; onları destekleyenler de elçilerdi. Ve şöyle dedi: ‘Ben Allah’ın elçisiyim.’” (Maide, 12)
 • “Ve kendilerine açık belgeler ve Meryem oğlu İsa’nın mucizeleri geldikten sonra, kıskançlık nedeniyle bazılarını yalanladılar. Bizim izni olmadan kimseye mucize verilmez.” (Bakara, 87)
 • “Ve [Yahudiler] dediler ki: ‘Bir tür yiyecek bize daha hayırlıdır.’ Onlara en aşağılık olanı şunu söyledi: ‘Size bir kutsiyet verdiğimiz bu yiyeceklerden daha iyi olan bir şeyi seçebileceğiniz zannına kapıldınız mı?’” (Bakara, 61)

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir