Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

Adetliyken Okunacak Koruyucu Dualar

Adet dönemi, bir kadının bedensel ve ruhsal olarak hassas olduğu bir zaman dilimdir, bu yüzden adetliyken okunacak koruyucu dualar oldukça önemlidir. Bu dönemde, bedenin zayıflığı ve duygusal dalgalanmalar, koruyucu duaların önemini artırır.

Adetliyken okunacak koruyucu dualar hem bedeni korumak hem de ruhsal dengeyi sağlamak için birer araç olacaktır. Bu dualar, kadınların adet döneminde güçlerini korumalarına ve olumsuz etkileri bertaraf etmelerine yardımcı olur.

Adetliyken Okunacak Dualar Hangileridir?

Adetliyken okunacak dualar şu şekildedir:

 • Allahümme innî eûzu bike minel-hemmi vel-hüzni vel-aczi vel-kasli vel-buhli vel-cebni.
 • Rabbişrah lî sadrî ve yessir lî emrî.
 • Allahümme ec’al salatî nuran ve rızqî rızkân helâlâ.
 • Rabbi’c’alnî leke şekkâren leke zekkâren leke râhbânen leke mütîan leke hâşian leke muqîmen.
 • Allahümme a’innî alâ zikrike ve şükrıke ve husni ibâdetik.
 • Subhânakallâhumme ve bihamdik, eşhedü en lâ ilâhe illâ ente, estagfiruke ve etûbu ileyk.
 • Allahümme innî eûzu bike minel-habesi vel-habais.
 • Rabbi ağzim huznî ve vessi’ li fî dahli.
 • Allahümme ce’alnî mubârake eynemâ kunt.
 • Rabbiğfir verham ve ente hayrurrahimîn.
 • Allahümme enfe’ni bimâ allamtanî ve allimnî mâ yenfe’ni.

Adetliyken okunacak koruyucu dualar yukarıda gibidir. Bu duaları okuyarak adet döneminde ruhsal dengenizi koruyabilir ve duygusal olarak da huzurlu hissedebilirsiniz.

Adetli Kadınlar Hangi İbadetleri Yapabilir?

Adetli kadınlar şu ibadetleri yapabilir:

 • Adetli kadınlar zikir ibadetlerini yerine getirebilirler. Ayrıca dua edebilirler. Kalpten Allah’a yönelerek dua etmek, ibadetin önemli bir parçasıdır.
 • Adetli kadınlar, maddi imkanlarına göre sadaka verebilirler. Sadaka vermek, sevap kazanmanın önemli bir yoludur.
 • Adetli kadınlar, tesbih çekmek ve Allah’ı anmak için zikirlerde bulunabilirler. Bunu abdestli bir şekilde yapmaları önerilir.

Tüm bunların yanında adet olmuş kadınlar, İslam’a dair kitaplar okuyabilirler, dinî konferanslara katılabilirler ve dinî konularda araştırma yapabilirler.

Kadın Adetliyken Dua Okuyabilir mi?

Evet, kadın adetliyken dua okuyabilir. Adetli bir kadın, Allah’a dua etmek, zikir çekmek ve tefekkürde bulunmak gibi ibadetleri yerine getirebilir.

Bununla birlikte lohusa döneminde olan kadınlar da dua edebilir, zikir çekebilir ve tefekkürde bulunabilir.

Adetli olan kadın mümkünse dua okumadan önce abdest almalıdır. Temiz ve tertemiz kıyafetler giymeli ve bulunduğu ortamı da temizlemelidir. Sessiz ve odaklanacağı bir ortamda dua eden bir kimsenin dualarının kabulü gerçekleşir. Ayrıca duaların kabul olması için dua okumak da fazilettendir.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir