Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

Enfeksiyon için Okunacak Dua

Bu blog yazımızda enfeksiyon için okunacak duaları ve dua ederken dikkat edilmesi gerekenleri bulacaksınız. Duaların tıbbi tedaviye alternatif olmadığını, ancak şifa bulma umudumuzu ve Allah’a olan tevekkülümüzü arttırabileceğini unutmamak önemlidir.

Bir enfeksiyon durumuyla karşı karşıya kaldığımızda tıbbi tedavinin yanında manevi desteğe de ihtiyaç duyabiliriz. İşte bu noktada, şifa arayanlara umut ve teselli sunan dualar devreye girer. Enfeksiyon için okunacak dua içeriğimizde manevi yönden rahatlayacaksınız.

Enfeksiyonu Geçirmek için Okunacak Şifa Duası

Ente şafiyul-külli, halikul-maradhi veş-şifa. El-yevme ed’uğuke ya Allah, en tes’adeni biş-şifa min (isimil-udve ve mekanuha). En’im alaa jasadi biş-şifaike, ve kavviy cıhazi menacati, ve zid min mukavemeti li-hazal-marad. I’cel eydiye atibbaai ve’l-mu’alicine şafiyeh, ve’c’al alajahum mufidan li, ve’ste’cil şifa’i.

Zid min sabri ve tevekküli aleyke, a’lemü enne hazzal-marada belaun, ve es’eluke sabra ve’l-kuvvete. Ikabal dua’i ve’şfini.

Allahım, sen her şeyin şifasını verensin, enfeksiyonu geçirmek için okuduğum dua ve yakarışlarıma kulak ver. Hastalıkları yaratan da şifasını veren de sensin. Bugün sana yalvarıyorum. Bu hastalıktan şifa bulmam için bana yardım et. Vücudumu şifandan nasiplendir. Bağışıklık sistemimi güçlendir ve bu hastalığa karşı direncimi artır.

Doktorlarımın ve diğer sağlık çalışanlarının ellerini şifalı kıl. Tedavilerinin bana faydalı olmasını ve en kısa sürede iyileşmeme vesile olmasını nasip et. Sabrımı ve tevekkülümü artır. Bu hastalığın bana bir imtihan olduğunu biliyorum. Senden sabır ve güç diliyorum. Dualarımı kabul et ve bana şifa ver.

Her Türlü Hastalığa Karşı Okunması Gereken Dua Hangisidir?

Her türlü hastalığa karşı okunması gereken dua şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la ilahe illallah, el-Hayyul-Kayyum, la te’huzhuhu sinetun ve la naum, lehu ma fis-semavati ve ma fil-ard, men zellezi yesfe’u indehu illa bi iznihi, ya’lemu ma beyne aleyhim ve ma halfehum, ve la yuحيطune bi şey’in min ilmihi illa bima şa’, vesia kursiyuhus-semavati ve’l-ard, ve la ya’uduhu hifzuhuma, ve huvel-Aliyyul-Azim.

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyku tutar ne de bir uyku. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. İzni olmaksızın O’nun yanında kim şefaet edebilir? O, kullarının önlerindekileri ve arkalarındakileri bilir. Onlar O’nun ilminden, dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Gökleri ve yeri korumak O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Akciğer Enfeksiyonu için Okunması Gereken Dua

El-yevme es’aluke ya Allah, en tes’adeni biş-şifa min (isimil-udve ve mekanuha). En’im alaa jasadi biş-şifaike, ve kavviy cıhazi menacati, ve zid min mukavemeti li-hazal-marad. I’cel eydiye atibbaai ve’l-mu’alicine şafiyeh, ve’c’al alajahum mufidan li, ve’ste’cil şifa’i.

Zid min sabri ve tevekküli aleyke, a’lemü enne hazzal-marada belaun, ve es’eluke sabra ve’l-kuvvete. Ikabal dua’i ve’şfini.

Ya Rab! Bugün sana yalvarıyorum. Akciğer enfeksiyonundan şifa bulmam için bana yardım et. Nefes almamı zorlaştıran bu hastalığı benden uzaklaştır. Ciğerlerimi şifandan nasiplendir. Bağışıklık sistemimi güçlendir ve bu hastalığa karşı direncimi artır. Doktorlarımın ve diğer sağlık çalışanlarının ellerini şifalı kıl. Tedavilerinin bana faydalı olmasını ve en kısa sürede iyileşmeme vesile olmasını nasip et.

Sabrımı ve tevekkülümü artır. Bu hastalığın bana bir imtihan olduğunu biliyorum. Senden sabır ve güç diliyorum. Dualarımı kabul et ve bana şifa ver.

Boğaz Enfeksiyonu için Hangi Dua Okunmalıdır?

Allahumma, anta aqwaa musaddiru al-shifa wa arhamu mu’aafin. Anqadni min hadhihi al-‘adwa fi al-halq, wakheff ‘anni al-alama wa a’udni ila sihati. Atawassalu ilayka birahmatika washfikati li’ajid al-shifa. Arju an tashfani wa tardani ila sihati, li’akuna shakiran laka wa adhkur ‘azamatika.

Allah’ım, şifaların en güçlüsü ve iyileştirmenin en merhametlisi sensin. Beni bu boğaz enfeksiyonundan kurtar, acımı hafiflet ve sağlığıma kavuştur. Senin rahmetin ve şefkatinle şifa bulmayı umuyorum. Beni sağlığıma kavuşturarak, sana şükredeceğim ve senin büyüklüğünü anacağım.

İdrar Yolu Enfeksiyonu için Okunacak Dua

Ya Rabbi, senin sonsuz merhametin ve şifalarının bilincindeyiz. İdrar yolumda yaşadığım bu sıkıntılı durumdan kurtulmam için bana yardım et. Beni acılarından arındır, sağlığımı geri kazanmama vesile ol. Senin şefkat ve merhametinle şifa bulmayı umuyorum. Dualarımı kabul et ve beni sağlığıma kavuştur. Şükürler olsun sana, ey her şeyin sahibi olan Rabbim.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir