Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

Düşmanın Resmine Okunacak Dua

Düşmanın resmine okunacak dua, zor zamanlarda ruhsal ve duygusal rahatlama sağlamak amacıyla okunur. Bir kişinin hayatında olumsuz etkiler yaratan düşmanlardan korunmak ve onların kötülüklerinden uzak kalmak için bu dua önemli bir manevi kalkandır. Günümüzde birçok insan negatif enerjilerden arınmak ve huzuru bulmak için bu tür dualara başvurmaktadır.

Düşmanın resmine okunacak dua özellikle düşmanlık, kıskançlık, haset gibi olumsuz duygularla başa çıkmak zorunda kalanlar için güçlü ve koruyucu etkisi sağlar. Bu dua, hem ruhsal hem de psikolojik anlamda kişinin üzerindeki kötü etkilerin dağılmasına yardımcı olurken aynı zamanda düşmanların zarar verici niyetlerinden korunmayı sağlar.

Düşmanın Resmine Hangi Dua Okunur?

Düşmanın resmine şu dua okunur:

 • Allahümme ekfini şerre men aradeni ve rızkını sabra alâ belâi, ve’c’alni minassâbirîne velmuhtesibîne fîssurre ve’ddarre, ve’c’alni minel mutevekkilîne aleyke fi kulli emri, ve hasbiyallahu lâ ilâhe illâ huve aleyhi tevekkeltü ve huve rabbul’arşil azîm, ve sallillahümme alâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.
 • Allahümme innî eûzü bike min şurûri a’dâî, ve este’înü bike alâ nefsî, ve estagfirüke li zünûbî, ve es’elüke min fadlike en tahmîni, ve tubâide beynî ve beyne kulli şerr, ve tekûne li avnen ve nasîrâ, ve en tehdiyenî sırâtake’l müstakîm, ve en terzukanî rizkan helâlen tayyiben, ve en tagfirâ li ve li-vâlideyye ve li-cemî’il müslimîn, ve sallallahu alâ nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.

Düşmana karşı duaları okumadan önce, nafile namazlar kılmak çok önemlidir. Nafile namazlar, kişinin manevi dünyasını güçlendirir ve dualarının kabul olma ihtimalini artırır. Nafile ibadetler, kişinin Allah’a olan yakınlığını ve bağlılığını gösterir, böylece dualar daha etkili hale gelir. Nafile namazların ardından yapılan dualar, kalbin temizlenmesine ve ruhun arınmasına yardımcı olur.

Düşmanın Helak Olması için Hangi Dua Okunur?

Düşmanın helak olması için aşağıdaki dua okunur:

Allahümme’c’alnî fî hısnikal hasîn, ve’hamnî bi-kudretike, ve’nsurnî alâ a’dâî, ve’rzuqnî nasrake’l-mubîn, ve’c’alnî minel mutevekkilîne aleyke, ve minassâbirîne fî kulli belâ, ve’gfir lî ve li-vâlideyye ve li-cemî’il müslimîn, bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn, ve sallallahu alâ nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.

Düşmanı Kahreden En Etkili Dua Hangisidir?

Düşmanı kahreden en etkili dua şu şekildedir:

Allahümme innî eûzü bike min şerri kulli cebbârin anîd, ve min şerri kulli şeytânin merîd, ve min şerri kulli aduvvin hasûd, ve min şerri kulli zâlimin câhid, ve min şerri kulli zî bagyin aleyye, ve min şerri kulli aduvvin yürîdu dararî, ve es’elüke yâ Rabbî en tahfazânî ve tensusânî alâ a’dâî bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn.

Düşmanı Uzaklaştıran Dualar Nelerdir?

Düşmanı uzaklaştıran dualar şunlardır:

 • Allahümme ekfini şerre hâulâi’l kavm.
 • Allahümme hıfzını min şurûri a’dâî.
 • Allahümme’c’al keydehum fî nuhûrihim.
 • Allahümme innî eûzü bike min şerri mâ yef’alûn.
 • Allahümme bâid beynî ve beynâ şurûrihim.
 • Allahümme hıfzını min kulli şerrin yürîdûnehû lî.
 • Allahümme ekfini şerre kulli hâsid.
 • Allahümme’hamnî min mekrîhim.
 • Allahümme demmir keyde a’dâî.
 • Allahümme’c’alnî fî hısnikal hasîn.

Düşmanın resmine okunacak ya da düşmanlara karşı okunacak bu duaları günde en az 15 kez okumanızı öneririz. Düzenli olarak bu duaları okuduğunuzda düşmanlarınızın şerlerinden korunur ve Allah’ın rahmetine sığınırsınız. Ayrıca yukarıdaki dualar ile birlikte tuz ile uzaklaştırma duası da okuyabilirsiniz. Allah’a olan inancınızı ve güveninizi pekiştirir, hayatınızda huzur ve güven bulursunuz.

Bu duaları, nafile namazlardan sonra okumak ise duanın faziletini ve etkisini arttıracaktır.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir