Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

Umrede Okunacak Dualar

Umrede okunacak dualar, Müslümanlar için büyük önem taşır çünkü kutsal topraklardaki maneviyatı daha fazla hissetmelerini sağlar. Umre ibadeti, Müslümanlar için kutsal bir ziyaret ve ibadet yolculuğudur. Kabe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında say yapmak ve Arafat’ta vakfe gibi ibadetleri içeren bu kutsal yolculuk, manevi bir deneyimdir.

Umrede ve umre sırasında yapılan dualar, ibadetin ruhunu ve derinliğini yansıtır. Umre esnasında Arapça okunan dualar, Müslümanlar için büyük bir anlam taşır ve bu duaların manasını bilmek, ibadeti daha anlamlı kılar.

Umrede Hangi Dualar Okunur?

Umrede şu dualar okunur:

 • Rabbighfirli wa liwalidayya wa li’l-mu’minina yawma yaqumul-hisab.
 • La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa Huwa ‘ala kulli shay’in Qadir
 • Allahumma inni as’aluka al-‘afiyah
 • Rabbi eğfirli ve li vâlideyye ve lil mü’minîne yevme yekûmül hisâb
 • Rabbî innî limâ anzalte iley min hayrin feqîr
 • Rabbice’alnî mukeymes salati ve min zurriyyetî
 • Rabbana la tuzigh qulubana ba’da idh hadaytana wa hab lana milladunka rahmah innaka antal Wahhab
 • Rabbana atina fid-dunya hasanatan wa fil-akhirati hasanatan wa qina ‘adhaban-nar

Umrede okunacak dualar bu şekildedir ayrıca kişinin ihtiyacına ve durumuna göre farklı dualar da okunabilir. Özellikle Kur’an-ı Kerim’in birçok suresi de müminler tarafından umre esnasında sıkça okunur. Ancak unutulmamalıdır ki her dua samimi bir niyetle yapılmalı ve anlamı üzerinde derin düşünceyle okunmalıdır.

Umrede Okunacak Arapça Dualar Nelerdir?

Umrede okunacak Arapça dualar şu şekildedir:

 • اللَّهُمَّ أَكْرِمْنَا بِعِلْمِكَ وَزَيِّنَّا بِأَدَبِكَ وَوَسِّعْ عَلَيْنَا بِرِزْقِكَ  (Allah’ım, bizi ilminle onurlandır, edebinle süsle ve rızkını bize bollaştır.)
 • للَّهُمَّ إِذَا أَذْنَبْتُ فَاعْفُ عَنِّي (Allah’ım, ben bir günah işlediğimde beni affet.)
 • اللَّهُمَّ إِذَا نَوَيْتُ سَوْءًا فَأَرْشِدْنِي إِلَى الْخَيْرِ (Allah’ım, ben bir kötülük niyet ettiğimde beni iyiliğe yönelt.)
 • اللَّهُمَّ إِذَا أَصْبَحْتُ فَاسْتَعِينُ بِكَ وَإِذَا أَمْسَيْتُ فَأَسْتَغْفِرُكَ (Allah’ım, sabahladığımda senden yardım dilerim, akşamladığımda ise senden af dilerim.)
 • اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذْتُ مِنَ الْبَخْلِ وَالْكِبْرِ وَالْحَسَدِ وَالْعُجْبِ (Allah’ım, ben cimrilikten, kibirden, hasetten ve kendini beğenmişlikten sana sığınırım.)
 • اللَّهُمَّ إِذَا أَسَأَلُكَ الْجَنَّةَ فَأَعْطِنِيهَا وَإِذَا أَعْتَذْتُ مِنَ النَّارِ فَقِني مِنْهَا  (Allah’ım, senden cenneti dilersem bana ver. Senden cehennemden korunmak dilersem beni ondan koru.)

Umrede okunacak bu Arapça dualar günde en az 10 kere tekrarlanmalıdır. Günde 10 kez dua okumanın nedeni ise daha çok tekrar edilerek kalbe yerleşmesi ve Allah’a daha çok yakarışta bulunulmasıdır. Bu sayede duaların kabul edilme ihtimali de artar. Bu duaların ardından Umre ziyaretimiz için şükür namazı kılmak da yaptığımız ibadetlerin faziletini arttıracaktır.

Umre Sırasında Hangi Dualar Okunur?

Umre sırasında şu dualar okunur:

 • Elhamdulillahi Rabbil-âlemîn, vesselâtü vesselâmü alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma’în. Rabbena ātinā fî’d-dünyā haseneten ve fî’l-âhırati haseneten ve kınā azābe’n-nār.
 • Allahumme innî es’elüke bi-enne leke’l-hamdü lâ ilâhe illâ ente’l-vehhâbü’r-rahîm.
 • Rabbena ğfir li ve li vâlideyye ve li’l-mü’minîne yevme ya’kumü’l-hisâb.
 • Rabbena ātinā min ledûnke rahmeten ve hayye lenâ min emrinâ rüşdâ.
 • Rabbişrah lî sadrî ve yassir lî emrî, vehlül ukdeten min lisânî yefkahû kavli.
 • Rabbenâ ferg lenâ min eşrâhinâ ve’clib lenâ min emrinâ rüşdâ.
 • Rabbenâ innenâ âmennâ feğfir lenâ zünûbenâ ve kınnâ azâbe’n-nâr.
 • Rabbi innî limâ enzalte ileyye min hayrin fekir.
 • Rabbî ve khaliktanî mekenen feadlâ.
 • Rabbî eûzü bike min hemezâti’l-eşşeyâtîn.
 • Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve hayyic lenâ min emrinâ rüşdâ.

Umre sırasında okunacak u dualar, Allah’a yönelik niyetlerimizi ifade etmek, O’ndan yardım dilemek, günahlarımızı affettirmek, rahmet ve hidayet istemek için okunur. Umrede, umre esnasında ve sırasında bu duaları her gün 10 kez okuyarak ilminizde ve iradenizde ilerlemeye, doğru yolu bulmaya niyetinizi göstermiş oluruz.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir