Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

Evdeki Böceklerin Gitmesi için Dua

Evdeki böceklerin gitmesi için dua noktasında bir arayışa girmek ev sahiplerinin sık sık başvurduğu bir yöntemdir. Bu dualar, fiziksel önlemlere ek olarak alınabilecek bir adım olarak görülür. Zira dua etmek sadece manevi olarak rahatlama sağlamakla kalmaz aynı zamanda evimizi çepeçevre saran bu canlılardan korunmak için de etkili bir yöntemdir.

Evdeki böceklerin gitmesi için dua içeriğinin değeri, sadece evimizi fiziksel olarak temizlemekle değil aynı zamanda ruhsal olarak da korumakla ilgilidir. Böceklerin bulunduğu bir ortam, genellikle insanların huzursuz hissettiği ve rahatlamakta zorlandığı bir yer haline gelir. İşte bu noktada dua etmek sadece fiziksel temizlik ve önlemlerle değil aynı zamanda manevi olarak da evimizi korumak için bir araç olabilir.

Evdeki Böceklerin Gitmesi için Hangi Dua Okunur?

Evdeki böceklerin gitmesi için şu dua okunur:

Allāhumma innā naʿūḏu bika min al-barasi wal-junūni wal-juḏāmi wa-min sayyi’il-asqām. Rabbicel haza’l beyti teyyiben mubarekan ve câ’nubnel bevesire ved diyar, ve ente hayrül menziline. Rabbanā lā tuziġ qulūbanā baʿda idh hadaytanā wahab lanā min ladunka raḥmatan, innaka antal-Wahhāb. Rabbi qinī ʿaḏābaka yawma tabʿaṯu ʿibādak. Rabbana ġfir lanā wa li-ʾiḫwāninalladhīna sabaqūnā bil-īmāni wa lā tağʿal fī qulūbinā ġillan lilladhīna āmanū, Rabbana innaka Raʾūfun Raḥīm. Allahumma innā najʿaluka fī nuḥūrihim wa naʿūḏu bika an yaṭġū ʿalaynā.

Eve Böcek Gelmemesi için Okunacak Dua Hangisidir?

Eve böcek gelmemesi için okunacak dua şu şekildedir:

Es’elüke bi esmaike ve sıfatıke ve bi cemali zatike el-mübareki en terzükani berekete fi beyti ve fi mali ve fi ahli ve fi evladi. Allahümme innî es’elüke hayran ma fi yedike ve hayran ma lem tekün fi yedike ve hayran ma yed’ul-halek bih.

Allahümme innî es’elüke min hayri ma es’alek minhu abdika ve min hayri ma es’alek minhu meleküke ve min hayri ma es’alek minhu nebîyyüke ve min hayri ma es’alek minhu men es’alek minhu min abdika ve min melekika ve min nebîyyike. Allahümme inni es’elüke el-‘afve ve el-‘afiyate ve el-‘ısmete ve el-gına ve el-kifaye ve el-ikrame ve el-izz ve el-ikbal.

Böceklerin, istenmeyenler haşerelerin kaybolması ve defolup gitmesi için dua okuduğunuzda evin bereketi artacak, huzursuzluğunuz ortadan kalkacaktır.

Böcek ve Haşerattan Korunma Duası Nasıldır?

Böcek ve haşerattan korunma duası için okunacak dua şöyledir:

Allahümme innî es’elüke berekete fi beyti ve fi mali ve fi ahli ve fi evladi. Allahümme innî es’elüke hayran ma fi yedike ve hayran ma lem tekün fi yedike. Allahümme innî es’elüke el-‘afve ve el-‘afiyate ve el-‘ısmete ve el-gına ve el-kifaye. Vessalamü aleykum ve rahmetullahi ve berakatuhu.

Böcek ve haşerattan korunması duası aynı zamanda evin bereketini ve huzurunu arttırmak için okunabilecek güzel bir duadır. Günde 10 defa tekrarlanmasıyla birlikte duanın, eve böcek ve haşeratların girmesini engellediğine dair rivayetler mevcuttur. Aynı zamanda böceğin yarattığı huzursuzluğu önler, bununla birlikte tuz ile uzaklaştırma duası da okuyabilirsiniz, bu duayı okumak da istenmeyen varlıkların uzaklaşması için etkili olacaktır.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir