Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

Korku için Okunacak Dualar

Korku için okunacak dualar yazımız ile hayatımızın bir parçası olan korkularla başa çıkabilmeyi öğreneceksiniz. Korkular için dua etmek, içsel huzurumuzu ve manevi gücümüzü arttırmanın önemli bir yoludur. Korku, birçok insanın hayatında belirli anlarda ortaya çıkan doğal bir tepkidir, ancak bu duyguları hafifletmek ve rahatlamak için dua etmek, manevi bir destek sağlayabilir.

Evde Korkunca Okunacak Dua Hangisidir?

Allahümme innî eûzü bike min hâzihil-hurûci minel-hürriyeti vel-havâmi vel-hâzani vel-harem.

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ey Allah’ım, hürriyetsizlikten, korkudan, endişeden ve haramdan sana sığınırım.

Hasbiyallahu la ilaha illa Huwa, ‘alaihi tawakkaltu. Huve Rabbül-Arşil-Azim.”

Anlamı: Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur; O’na dayandım. O, büyük Arş’ın Rabbidir.

Cinlerden Korkunca Okunacak Dua Hangileridir?

Allahu lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi-iznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm. Ve lâ yühîtûne bi şey’im-min ilmihî illâ bi-mâ şâe. Vesia kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard. Ve lâ yûdûhû hıfzühümâ. Ve hüve’l-aliyyü’l-azîm.

Kul e’ûzü birabbil-felak. Min şerri mea halak. Ve min şerri ğâsikin izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Kul e’ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsil-hannâs. Ellezî yüvesvisu fi sudûrinnâs. Minelcinneti vennâs.

Bu sureler, cinlerden veya şeytanlardan korunmak amacıyla okunur. Her biri, Allah’a sığınma, onun korumasını dileme ve olumsuz etkilerden uzaklaşma niyetiyle okunduğunda etkili olacaktır. Özellikle bu sureleri düzenli olarak okumak, koruyucu bir kalkan oluşturabilir. Ayrıca korkunun getirdiği stresle başa çıkmak için de stres için okunacak dua içeriğine mutlaka göz atın!

Korkuyu Yenmek için Hangi Dualar Okunur?

Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa Huve’l-Hayy’ul-Kayyum ve etubu ileyh.

Anlamı: “Bağışlayan ve diri olan, O’ndan başka ilah olmayan Allah’a sığınır ve O’na tövbe ederim.

Fa inna ma’al usri yusra. İnna ma’al usri yusra.

Anlamı: Şüphesiz, güçlükte bir kolaylık vardır. Şüphesiz, güçlükte bir kolaylık vardır.

La hawla wala quwwata illa billah.

Anlamı: Allah’tan başka kuvvet ve kudret kaynağı yoktur.

Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqeer.

Anlamı: Rabbim, bana indirdiğin her hayır için muhtaç durumdayım.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir