Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

Her Derde Deva için Okunacak Dualar

Her derde deva olabilecek dualar, kişinin inancına bağlı olarak değişebilir. İslam kültüründe, sağlık sorunları, sıkıntılar ve diğer zorluklar için çeşitli dualar bulunmaktadır. Ancak, bu duaları okurken samimi bir niyetle ve içtenlikle yapmanız önemlidir. Her derde deva olacak dua ve ayetleri bu yazımızda bulabilirsiniz.

Tüm Dertlere Deva Olan Dualar Hangileridir?

Tüm dertlere deva olacak dualar ve ayetler şunlardır:

 1. Şifa duası
 2. Ayete’l Kürsi (Bakara Suresi, 255. Ayet)
 3. Sağlık duası
 4. Felak ve Nas sureleri
 5. Rukye Duası
 6. Esma-ül Hüsna
 7. Rızık ve iş duası

1. Şifa Duası

Yâ eyyetühen-nefusu’t-teyyibete. Er-cî’î ilâ arzâkihâ sûkên ve râdıyeten minallâhi teâlâ, zâhiraten ve bâtıyeten. İnne rabbî le-ğafûrün rahîm.

2. Ayete’l Kürsi (Bakara Suresi, 255. Ayet)

Allahu lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi-iznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm. Ve lâ yühîtûne bi şey’im-min ilmihî illâ bi-mâ şâe. Vesia kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard. Ve lâ yûdûhû hıfzühümâ. Ve hüve’l-aliyyü’l-azîm.

3. Sağlık Duası

Yâ eyyetühen-nefusu’t-teyyibete. Er-cî’î ilâ arzâkihâ sûkên ve râdıyeten minallâhi teâlâ, zâhiraten ve bâtıyeten. İnne rabbî le-ğafûrün rahîm.

4. Felak ve Nas Sureleri

Bismillahirrahmanirrahim. Qul a’uuzu birabbi-l-falaq Min sharri ma khalaq Wa min sharri ghasiqin iza waqab Wa min sharri-nnaffathati fi-l’uqad Wa min sharri hasidin iza hasad

Bismillahirrahmanirrahim Qul a’uuzu birabbi-nnas Maliki-nnas Ilahi-nnas Min sharri-l-waswasi-l-khannas Allathee yuwaswisu fi sudurin-nnas Mina-l-jinnati wa-nnas

5. Rukye Duası

Bismillâhi er-rahmâni er-rahîm. Hâsebünâ’llâhu ve ne’mel vekîl. Allâhü lâ ilâhe illâ hüve. Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbü’l-arş’ıl-azîm.

6. Esma-ül Hüsna

Allah’ın güzel isimleri, her türlü sıkıntı ve dertlere karşı okunabilir. Özellikle “Ya Şafi” (Şifa veren), “Ya Rahim” (Merhametli), “Ya Latif” (Lütufkâr) gibi isimler okunarak her derde deva bulunabilir.

7. Rızık ve İş Duası

Hasbiyallahu la ilaha illa Huwa, ‘alaihi tawakkaltu” (Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur; ona dayandım) ifadesi, rızık ve iş gibi konularda sıkıntı yaşayanlar için okunabilir. Ayrıca iş bulmak için dua içeriğine de bakabilir, kendiniz için hayırlı bir iş için duaları öğrenebilirsiniz.

Derde Deva Dua ve Esmalar

 • Rabbanağfirli veliveyvalideyye velilmü’minîne yevme yakumul-hisab.
 • Hasbiyallahu la ilaha illa Huwa, ‘alaihi tawakkaltu.
 • Feinne me’al usri yusra. İnne me’al usri yusra.
 • Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa Huve’l-Hayyel-Qayyum ve etubu ileyh.
 • Es’elüke bi-hurmeti Seyyidi’l-Enâm, bi-hurmeti’l-Fâtiha.
 • Hasbiyallahu la ilaha illa Huwa, ‘alaihi tawakkaltu.
 • Allahumma inni a’udhu bika minal-hammi wal-hazani, wa a’udhu bika minal-ajzi wal-kasal.
 • Rabbana la tuzigh quloobana ba’da idh hadaytana wa hab lana milladunka rahmah, innaka antal-wahhab.
 • Rabbana la tu’akhidhna in naseena aw akhta’na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ‘alallazeena min qablina.
 • Rabbana la tuzigh quloobana ba’da idh hadaytana wa hab lana milladunka rahmah, innaka antal-wahhab.

Her derde deva olacak Türkçe dua için ise şunu okuyun:

Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma. Katından bize bir rahmet bahşet; şüphesiz sen, lütuf sahibisin.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir

2 Yorumlar

 1. […] Bu, kişisel dua ve niyetlerinizi Allah’a arz etmek için önemli bir fırsattır. Örneğin, her derde deva bir dua okuyabilir, kendiniz ve sevdikleriniz için hayır […]

 2. […] Dua edilir. Bu dua her derde deva olan bir dua olabilirken içinizden geçen herhangi bir dilek de […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir