Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

Birine Vicdan Azabı Çektirmek için Dua

Birine vicdan azabı çektirmek için dua etmek, karmaşık bir konudur. Bir yandan birinin hatalarının sonuçlarıyla yüzleşmesine ve özür dilemesine yardımcı olmak isteyebilirsiniz. Öte yandan başka birine zarar verme veya intikam alma arzusuyla motive olmak istemezsiniz.

Birine vicdan azabı çektirmek için dua etmeye karar verirseniz bunu dikkatli bir şekilde ve doğru niyetle yapmanız önemlidir. Duanızda kişinin hatalarının farkına varmasını ve özür dilemesini istediğinizi açıkça belirtin. Ayrıca kişinin davranışlarını değiştirmesine ve daha iyi bir insan olmasına yardımcı olmanızı isteyin. Doğrudan vicdan azabı çekmesine yönelik dileklerde bulunmayın.

Vicdan Azabı Çektirmek için Hangi Dualar Okunur?

Vicdan azabı çektirmek için şu dualar okunur:

 • Ey Yüce Allah’ım, (kişinin ismi)’nin hatalarının farkına varmasını ve vicdan azabı çekmesini nasip et. Yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmesine ve özür dilemesine yardımcı ol. Onu affetmek ve ilerlemek için bana güç ver.

 • Ey Merhametli Allah’ım, (kişinin ismi)’nin kalbine merhamet ve pişmanlık duyguları yerleştir. Hatalarının ne denli zarar verici olduğunun farkına varmasını sağla. Onu doğruya ve iyiliğe yönlendir.

 • Ey Affedicisi Allah’ım, (kişinin ismi)’nin hatalarını affet ve ona bir şans daha ver. Hatalarından ders çıkarmasını ve daha iyi bir insan olmasını sağla. Onu doğru yola ilet.

 • Ey Adil Allah’ım, (kişinin ismi)’nin hatalarının sonuçlarını görmesine izin ver. Hatalarının ona ne kadar zarar verdiğini ve başkalarına ne kadar acı çektirdiğini anlasın. Onu pişmanlık duygusuyla sars.

 • Ey Kamil Allah’ım, (kişinin ismi)’nin vicdan azabını dindirmesi için ona yardım et. Hatalarından ders çıkarmasını ve affedilmeyi dilemesini sağla. Onu doğruya ve iyiliğe yönlendir.

 • Ey Rahim Allah’ım, (kişinin ismi)’nin kalbine sevgi ve merhamet duyguları yerleştir. Hatalarından utanmasını ve özür dilemesini sağla. Onu affetmek ve ilerlemek için bana güç ver.

 • Ey Azim Allah’ım, (kişinin ismi)’nin hatalarının sonuçlarıyla başa çıkmasına yardımcı ol. Hatalarının bedelini ödemesine ve hatalarından ders çıkarmasına izin ver. Onu doğru yola ilet.

 • Ey Rahim Allah’ım, (kişinin ismi)’nin hatalarının kurbanlarına şifa ve teselli ver. Hatalarının onlara ne kadar zarar verdiğini anlasın ve onlardan özür dilemesine izin ver. Onu doğruya ve iyiliğe yönlendir.

 • Ey Aliyy Allah’ım, (kişinin ismi)’nin hatalarının sonuçlarını görmesine izin ver. Hatalarının ona ne kadar zarar verdiğini ve başkalarına ne kadar acı çektirdiğini anlasın. Onu pişmanlık duygusuyla sars ve doğruya ve iyiliğe yönlendir.

Arkadaş ve Sevgiliye Vicdan Azabı Çektirmek için Okunacak Dua Hangisidir?

Arkadaş ve sevgiliye vicdan azabı çektirmek için okunacak dua şöyledir:

Rabbi ente a’lemu bi’asrari ve a’lemu bi’alaniyati fa la tua’cibni bima a’lemu ve la tubahişni bima la a’lemu ve ğfirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma ahfaytü ve ma a’lantü ente’l-muqaddimu ve ente’l-ahirü ve ente’l-evvelu ve ente’l-ahirü lakel-mulku ve’l-malakutu ve ente ‘ala kulli şey’in kadir.

Esteğfirullahe’l-azimi’l-kerimi min cami’i zunubi ve hatayayi ve israfi ‘ala nafsi ve ena a’lemu ennake esma’u’l-esrari ve alimu’l-guyub. A’uzu bi Allahi min şarri nafsi wa sharri şeytani’r-rajim.

Haksızlık Yapan Birinin Vicdan Azabı Çekmesi için Hangi Dualar Okunur?

Haksızlık yapan birinin vicdan azabı çekmesi için şu dualar okunur:

 • Rabbi ğfirli ve li valideyya ve lil-mu’mininine yevme yekumu’l-hisab
 • La ilahe illa ente subhanaka inni kuntu min az-zalimin
 • Ya Rabbi inni zalamtu nafsi fağfirli inneka ente’l-ğafuru’r-rahim
 • Rabbi edhilni mudhalen kariman ve ahricni muhracen kariman
 • Rabbi atini hayran fi’d-dunya ve hayran fi’l-akhirati va qini ‘azabannaar

Dua etmenin yanında vicdan azabı çeken kişinin hatalarından ders çıkarması ve bir daha tekrarlamamaya karar vermesi de önemlidir. Ayrıca kişinin iyilik ve güzellik yaparak geçmişteki hatalarını telafi etmesi de manevi huzurunu bulmasına yardımcı olabilir. Ayrıca hemen aratan dua ile de yaptıklarından pişman olan ve vicdan azabı çeken kişinin sizi aramasını sağlayabilirsiniz.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir