Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

Nikah Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu

Nikah duası Arapça ve Türkçe okunuşu, evlilik törenlerinin manevi atmosferini güçlendiren önemli bir unsurdur. İslam dini, nikahın hem dünyevi hem de uhrevi bir bağ olduğunu vurgular ve bu bağın Allah’ın huzurunda yapılan dualarla pekiştirilmesini tavsiye eder.

Bu yüzden Arapça ve Türkçe nikah duası okunuşu ve anlamını bilmek çiftlerin birlikteliğinin başlangıcında Allah’tan bereket, huzur ve mutluluk dilemek için okunur. Nikah duasının Arapça aslının yanı sıra, Türkçe okunuşunu bilmek de hem dini hassasiyeti hem de törenin anlamını derinleştirir.

Arapça Nikah Duası ve Okunuşu Nasıldır?

Arapça nikah duası ve Arapça okunuşu şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillâhi rabbil-âlemîne vas-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ecme’în. Allâhümmec’al hâzel-‘akde meymûnen mübârakâ. Vec’al beynehümâ ülfeten ve mahabbeten ve karârâ. Velâ tec’al beynehümâ nefraten ve firkaten ve firârâ.

Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâe ve beyne Muhammedin sallallâhü ‘aleyhi ve selleme ve Hadîcete’l-Kübrâ ve beyne ‘Aliyyin Kerremellahû vechehû ve Fâtımete’z-Zehrâ radıyallâhü ‘anhâ. Allâhümme a’tı lehümâ velêden sâlihen ve rizkan vâsi’ân ve ‘umran tavîlâ ve kalben haşi’a ve lisanen zakira.

Türkçe Nikah Duası ve Okunuşu Nasıldır?

Türkçe nikah duası ve Türkçe okunuşu şu şekildedir:

Allah’ım! Bu iki kulunu birbirine bağladın. Evliliklerinin hayırlı ve bereketli olmasını dilerim. Birbirlerine karşı sevgi, saygı ve anlayışla yaklaşmalarını nasip et. Onları birbirlerine nimet kıl ve nesillerini salihlerden eyle.

Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve neslimizden göz aydınlığı kimseler ver ve bizi takva sahiplerine önder kıl. (Furkan Suresi, 25. Ayet) Allah’ım! Bu evliliği hayırlı ve bereketli kıl. Bu çiftlere mutluluk, huzur ve sağlık ihsan et. Onları birbirinden ayırma ve her zaman bir araya getir.

Allah’ım! Bu çiftlere evlat ihsan et. Evlatlarını salihlerden ve sana layık kullarından eyle Bu çiftlere mal ve mülk ihsan et. Mallarını ve mülklerini bereketli kıl. Allah’ım! Bu çiftlere hidayet ve basiret ihsan et. Onları her zaman doğru yolda tut. Allah’ım! Bu çiftlere şükür nimetini ihsan et. Onları nimetlerine şükreden kullarından eyle.

Allah’ım! Bu çiftlere sabır nimetini ihsan et. Onları zorluklara karşı sabırlı kullarından eyle. Allah’ım! Bu çiftleri affet ve günahlarını bağışla. Bu çiftlere rahmetini ve bereketini ihsan et. Allah’ım! Bu çiftlere dualarını kabul et. Allah’ım! Bizleri de bu dualara amin diyenlerden eyle.

Nikah Tazeleme Duası Nedir?

Nikah tazeleme duası, evlilikte olan çiftlerin, Allah’a şükürlerini sunmak, birbirlerine olan sevgilerini ve bağlılıklarını yenilemek ve evliliklerinin ömür boyu sürmesi için dua etmek amacıyla yaptıkları bir uygulamadır. Nikah tazelemenin dinimizde herhangi bir dayanağı olmasa da, bazı çiftler tarafından geleneksel bir uygulama olarak yapılmaktadır.

Nikah Tazeleme Duası Nasıldır?

Nikah tazeleme duası şu şekildedir:

Elhamdü lillâhi vessalâtü vesselâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ecme’în. Ve ne’ûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a’mâlinâ. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve Rasûlühü.

İmam Nikahı Duası Nedir?

İmam nikahı duası, evlilik akdinin tamamlanmasından sonra imam tarafından okunan duadır. Bu dua, Allah’a şükür, evliliğe bereket ve huzur dileği, eşler arasında sevgi ve saygı duası, nesillerin salihlerden olması duası gibi unsurları içerir.

İmam Nikahı Duası Nasıldır?

İmam nikahı duası şu şekildedir:

“Allahümme innî ürîdü en üceddide’l-îmâne ve’n-nikâha tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illâllah, Muhammedün Resûlüllah.”

Bu dua, evlenen çiftlerin arasına sevgi, ülfet ve sebat nasip etmek için okunur. Aynı zamanda evlilikte Allah’ın rızasını kazanmak ve hayırlı bir birliktelik yaşamak için yapılan bir ibadettir. Dua, evlilik akdi gerçekleştikten sonra okunur ve çiftlerin birbirlerine olan sevgi ve sadakatlerini pekiştirmek amacıyla dile getirilir. Allah, evlenen çiftlere hayırlı bir birliktelik nasip etsin.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir