Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

İstediğin Bir Şeyin Olması için Okunacak Dua

Bu yazıda, istediğin bir şeyin olması için okunacak dua ve içeriklerinden sizlerle paylaşacağız.Hayatımızda her zaman istediğimiz ve arzuladığımız şeyler vardır. Bu istekler maddi veya manevi olabilir. Bazen bu isteklerin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapsak da, bir türlü sonuca ulaşamayabiliriz.  İşte bu gibi durumlarda dua etmek, Allah’tan yardım ve destek istemek çok önemlidir.

Dua, Allah’a yalvarmak ve ondan yardım istemektir. Dua ettiğimizde, Allah’ın bize istediğimizi vereceğine dair inancımız ve güvenimiz tam olmalıdır. İstediğin bir şeyin olması için okunacak dua ya da esmadan önce istediğimiz şeyin bizim için hayırlı olmasını dilemeliyiz.

Çok İstediğimiz Bir Şeyin Olması için Hangi Dualar Okunur?

Çok istediğimiz bir şeyin olması için aşağıdaki duaları okuyun.

  • Rabbi innî masneye ‘anın nase fîs sû’li bi hurmetike min khalakta.
  • Allahumme infe’ni bima ‘allamtene ve ‘allimni ma yenfe’ne.
  • Rabbi innî leme evhun min dhurriyyeti bi veadeke fa la tederi ma yef’alu bi.
  • Allahumme inneke afuvun kerimun tuhibbül afve fa’fu anni.
  • Rabbi innî zalemtu nefsî feğfirli feinnehu la yagfiruz zünûbe illâ ente.
  • Rabbi euzubike min hemezatish şeyatin ve euzubike rabbi en yahduruun.
  • Rabbi innî leme ensü min dhurriyyeti fe’rde fehma fefil li feinneke entel Ğafurur rahim.
  • Rabbi innî leme yel ce ilaîye fî du’îye şey’ün ve innî hâyirun zâhiru le kulle karîbün.
  • Allahumme innî es’eluke hüsnal-hâtimeti.
  • Rabbi edhılnî müdhalen sıdkin ve ahricnî mucraha sıdkin ve ceal lî mil ledünke sultânen nasîrâ.

Yukarıdaki dualar, çeşitli niyetlerle Allah’a yönelik yapılan samimi yakarışlardır ve kişinin iman gücünü, manevi hissini ve İslam olan yakınlığını arttırdığı gibi eğer istenilen şey onun için hayırlısıyla daha da yaklaşmasını ve gerçek olmasını sağlar. Aynı zamanda bu duanın ardından dileklerin kabul olması için dua da okuyarak niyetimizi ve dilediğimizi pekiştirebiliriz.

Bir Şeyin Olması için Okunması Gereken Dualar

Bir şeyin olması için okunması gereken dualar şunlardır:

Allahumme innî es’eluke bi-enneke ente’l-vehhâbü’l-vedûdü’l-mennânü, yâ men istej’elü’l-fevza bi-adeniyyeti, ve es’alüke bi-enneke ente’l-vehhâbu’l-mecîdu’l-mucîdü, yâ men izâ savvâra’l-esyâe saffaha ve izâ fesselel-ef’âla kebirel-âbâ, ve es’alüke bi-enneke ente’l-vehhâbu’r-rahîmu’r-rahmânü, yâ men lehü fi’t-tewcîhi ve’l-hikmeti fer’ul-âlimîn.

Allahım, sonsuz lütuf sahibi ve sevgi dolu olan Sensin. Sen, zaferi kolaylıkla sağlayansın, yarattıklarını cömertçe donatan ve yeniden yaratan Sensin. Sen, eşyaları düzene koyan ve eylemleri büyük olan Sensin. Sen, merhametli ve şefkatli olan, tüm varlıkları yönlendirip hikmet sahibi olan Sensin. Ben de, bu yüce niteliklerinle bana yardım etmeni diliyorum.

İstenilen Şey Olmadığında Okunması Gereken Dualar

İstenilen şey olmadığında okunması gereken dua aşağıdadır.

Allahumma, innî es’elüke bi-kudretike ve kudratike, en takdîr el-hayr mink ve en tef’al bi kudretike mâ tureed. Yâ muqallibel-kulûb, sebbit kulûbena alâ dînik ve alâ ta’atik. Yâ mu’tıbbel-kulûb, ehhir kulûbena alâ mahabbetik ve hubbik. Yâ müsarrif-el-kulûb, serrif kulûbena alâ ta’atik ve yâ Hafîdzer-rahmet, ehfażna min siyâhilkuvvet ve tefil ve izâd. Elhımne Ya Rabbelalemin. Amin.

Allahım, gücünle ve kudretinle istediğim şeyin hayırlısını senden dilerim. Kalpleri dilediğin gibi yönlendiren, bizi doğru yola sevk eden Sensin. Rahmetinle bizi koru, kötülüklerden ve zorluklardan uzaklaştır. Dualarımızı kabul eyle, ey alemlerin Rabbi. Amin.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir