Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

Söz Dinlemeyen Asi Evlat için Okunacak Dua

Söz dinlemeyen asi evlat için okunacak dua içeriğiyle evladınızın sakinleşmesini, sözünüzü dinlemesini ve sizi üzmemesini sağlayabilirsiniz. Bu tür zorlayıcı durumlarda, manevi desteğin ve rehberliğin önemi artmaktadır. Sevgi ve şefkat ile yapılan bir dua, evladınızın kalbine ulaşmak ve onu doğru yola yönlendirmek için güçlü bir araç olabilir.

Söz Dinlemeyen Evlat için Hangi Dua Okunur?

Söz dinlemeyen asi evlat için şu dua okunur:

Rabbi ewzi’ni en ashkure ni’mateke allati en’amte ‘alayya wa ‘ala waalidayya wa en a’mele salihan tardhah wa adkhilni birahmatike fi ‘ibadike’s-saliheen. Rabbi heb li min ledunke zurriyyeten tayyibeten inneke semi’ud-du’a. Rabbi a’simni wa zurriyyeti min’ash-shaytanir-rajim. Rabbi’c’alni muqima’s-salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du’a.

Çocuklarınız ile ilgilenmeyi, onlarla oyunlar oynamayı unutmayın. Stresli zamanlarında daima iletişimde olun ve sorunlarını çözmeye çalışın. Ayrıca stres için dua okuyabilirsiniz. Dua, Allah’tan talepte bulunmak ve tevekkül etmek için bir araçtır. Maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarımız için dua etmeye ve ibadetlerinizi yerine getirmeye özen gösterin.

Asi ve Sinirli Çocuğa Okunacak Dua Hangisidir?

Asi ve sinirli çocuğa okunacak dua aşağıdadır.

Rabbişrahli sadri ve yassirli emri veahlül uğdatam min lisani yefkahu kavli. Rabbana atina min ledünke rahmeten vehayyi’ lene min emrina raşeda. Rabbena la tuzigh kulubena ba’de iz hadaytena ve hab lana mil ladunka rahme inneke entel vehhab.

Rabbena aleyke tevekkalna ve ileyke enabna ve ileykel masir. Rabbena amenna fagfir lana verhamna ve ente hayrurrahimin.

Hırçın ve Söz Dinlemeyen Çocuğa Okunması Gereken Dualar

Hırçın ve söz dinlemeyen çocuğa okunması gereken dualar şunlardır:

  • Rabbi hab li hukmen veahlıkni bis salihin.
  • Rabbi la tezerne ferdav ve ente hayrul varisin.
  • Rabbena la tüzigh kulubena ba’de iz hedeytana ve hab lena mil ledünke rahmeten inneke entel vehhab.
  • Rabbena la tüahizna in nesina ev ahfayna.
  • Rabbena amenna bima enzelte ve ettebe’nel rasule fektubna meaş şahidin.
  • Rabbena atina mil ledünke rahmeten vehayyi’ lena min emrina raşeda.
  • Rabbena la tüzigh kulubena ba’de iz hedeytana ve hab lena mil ledünke rahmeten inneke entel vehhab.
  • Rabbena aleyke tevekkalna ve ileyke enabna ve ileykel masir.
  • Rabbena fteh beynevena ve beyne kavmin bel hakki ve ente hayrul fatihin.
  • Rabbena la tuahızna in nesina ev ahfayna.

Dualar, zor zamanlarda bizi güçlendirir ve Rabbimize yönelmemize yardımcı olur. Bu dualarla birlikte samimi niyetlerimizi Allah’a ileterek O’nun yardımını ve merhametini talep ederiz. Dualarımızı kabul eden ve bize lütufta bulunan Yüce Allah’a teşekkür ederiz. O, her şeyi en iyi bilen ve en merhametli olandır. Dualarımızın, huzur, güven ve sükûnet getirmesini dileriz.

Yaramaz Çocuklar için Okunacak Dua Hangisidir?

Yaramaz çocuklar için şu dua okunur:

Allahumma, anqizna min kulli sa’bah wa muhnah, wa alhim qulubana as-sakina. Aminna as-sabr wal muhabbah wal fahm. Iqbal da’ana wa arshidna ila at-tariq as-sawab. Irhamna bi-rahmatik wa anqizna min ash-shurur. Anirna bi-nurik wa a’izzina bi-quwatik.

Allahumma, irhamna wa ighfir lana, wa arda anna wa an’im alayna, waj’alna min ibadikas-salihin alladhina yarda anhum. Rabbana amanna bima anzalta wattaba’na ar-rasula faktubna ma’ash-shahideen

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir