Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

Davranış Bozukluğu Olan Çocuğa Okunacak Dua

Davranış bozukluğu olan çocuğa okunacak dua, hem çocuklar hem de ebeveynler için bir umut ışığı olacak. Çocuğunuzun davranışlarını düzeltmek ve ona rehberlik etmek için manevi bir yol arıyorsanız duaların gücünden faydalanmak isteyebilirsiniz.

Bu blog yazısında, davranış bozukluğu olan çocuklar için okunacak duaları ve bu duaların olumlu etkilerini keşfedeceksiniz. Manevi destek, ailenizin huzurunu ve çocuğunuzun uyumunu arttırarak onun sağlıklı bir birey olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır.

Davranış Bozukluğu Olan Çocuklara Okunacak Dua Hangisidir?

Davranış bozukluğu olan çocuklara okunacak dua şu şekildedir:

Allahümme ehdine fîmen hedeyt, ve âfine fîmen âfeyt, ve teveffenâ müslimîn ve elhiknâ bissâlihîn. Allahümme ehdihim ve aslih balâhum ve veccehhim ilel-hayr ve’l-felâh ve’ğfirlena ve lehüm yâ Erhamerrahimîn. Allahümme Rabbena heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrete a’yün, vec’alnâ lil-müttakîne imâmâ. Rabbic’alnî mukîm’es-salâti ve min zürriyyetî, Rabbena ve tekabbel duâ. Allahümme ic’alnâ ve ebnâenâ mine’l-lezîne yestemiûne’l-kavle fe-yettebiûne ahseneh, vehdihim ilâ sırâtike’l-müstakîm, ve aslih lehum şe’nehum kulleh, veğfir lenâ ve lehum yâ Rabb’el-âlemîn.

Davranış bozukluğu olan çocuğa okunacak bu dua günde en az üç kez okunur. Hem sabah hem öğle hem de akşam vakitlerinde düzenli olarak tekrarlamak, duaların etkisini arttıracaktır. Ayrıca anne baba sözü dinlemeyen çocuğa okunacak dua da okuyabilir sonrasında nafile namazlar kılabilirsiniz.

Davranış Bozukluğu Olan Çocuğa Sakinleştirici Dua Hangisidir?

Davranış bozukluğu olan çocuğa sakinleştirici dua aşağıda yer almaktadır.

Allahümme ehdî ebnâî ve aslih hâlehum, vecennebhum’el-fevâhişe mâ zahara minhâ ve mâ betane, veğfir lehum verhamhum yâ Erhamerrahimîn. Allahümme ic’al ebnâî mine’s-sâlihîne’l-muslihîn, ve eb’id anhum’es-sûe ve’l-fehşâe, ve veffik-hum likulli hayr, verzuk-hum es-sa’âdete ve’r-râhâte fi’d-dünyâ ve’l-âhire.

Allah’ım, çocuklarımı hidayete erdir ve durumlarını düzelt, onları görünen ve görünmeyen kötülüklerden koru, onları bağışla ve merhamet et, ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah’ım, çocuklarımı salih ve ıslah edici kimselerden eyle, onları kötülük ve fenalıktan uzak tut, her türlü hayırda onları muvaffak kıl, onlara dünya ve ahirette mutluluk ve huzur nasip et.

Hırçın ve Asi Çocuğa Hangi Dualar Okunur?

Hırçın ve asi çocuğa aşağıdaki duaları okuyarak çocuğun sakinleşmesini sağlayabilirsiniz.

  • Rabbî ij’alnî mukîm’es-salâti ve min zürriyyetî, Rabbena ve tekabbel duâ. Rabbena ğfir lî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekûmü’l-hisâb.
  • Allahümme innî eûzu bike min şerri nefsî ve min şerri ebnâî, ve ehfazhüm min külli sûin.
  • Allahümme aslih nîyetihum ve eb’id anhum eşşurûra ve’l-mehâzîra ve ehdi kalbehum.
  • Allahümme innî es’elüke en teftaha lehum ebvâbe rahmetike ve en yehdiyyehum ilâ sırâtike’l-müstakîm.
  • Allahümme ya mukallibel kulûbi sebbit kalbi ve kulûbe ebnâî alâ dînik.
  • Allahümme a’inni alâ terbiyeti ebnâî ve ihdi qulubuhum, ve aslih lahum dînehum ve dünyâhum.
  • Allahümme ya Rabbi, yessir lehum umurahum, ve ehdihim ilâ sırâtike’l-müstakîm, ve aslih şe’nahum kulleh.
  • Rabbena heblenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrete a’yun vec’alnâ lil-müttakîne imâmâ.
  • Allahümme inni e’ûzu bike min havâdisi’d-dehri ve min şurûri’l-ebnâ, ve aslih lehum umûrehum ve ehfazhüm min külli sûin.
  • Allahümme innî es’elüke en tehdiye ebnâî ve en teslih ahlâkahum ve en tüsebbithum alâ dînik.

Sakinleşmeyen, hırçın ve asi çocuğa yukarıdaki duaları günde en az 3 defa okuyun, bu duaları okurken çocuğun karşınızda olması etkiyi arttıracaktır. Ayrıca Ya Vedud duasını yüzüne oku üfle şeklide okumak da faydalıdır. Duaların manevi etkisini artırmak için çocuğunuza sevgi ve şefkatle yaklaşın. Onunla zaman geçirin, ilgilendiğinizi ve onu sevdiğinizi hissettirin. Çocuğunuzun davranışlarını düzeltmesi zaman alabilir. Bu süreçte sabırlı ve anlayışlı olun. Olumlu değişiklikler gösterdiğinde onu takdir edin ve destekleyin, söz dinlemeyen asi çocuklara dua okumayı ve onlarla iletişim kurmayın unutmayın.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir