Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

Uzaktaki Bir Kişiyi İkna Etmek için Dua

Uzaktaki bir kişiyi ikna etmek için dua özellikle sevdiklerimizle aramızda mesafeler olduğunda ve onlarla iletişim kurmakta güçlük çektiğimizde önem kazanan, manevi bir destektir. Bu gibi manen güçlendiren dualar, yalnızca inançlarımızı tazelemekle kalmaz aynı zamanda karşımızdaki kişiye de olumlu enerji gönderir.

Uzaktaki bir kişiyi ikna etmek için dua, birçok kişinin zor anlarında başvurduğu etkili bir yöntemdir. Hayatın çeşitli alanlarında karşımıza çıkan ikna süreçlerinde özellikle de sevdiklerimizle mesafeler araya girdiğinde manevi desteğin gücüne inanmak önemlidir.

Uzaktaki Bir Kişiyi İkna Etmek için Hangi Dua Okunur?

Uzaktaki bir kişiyi ikna etmek için şu dua okunur:

Rabbi es’alukel huda vel afiyate ves selamate vel imaane ves sabra ver radha vel magfiretel afve vel jannate ven necate minen nari. Allahümmeh-dini fi-men hedâyte, ve âfini fi-men âfeyte, ve tevel-leni fi-men teve-lleyte, ve bârik li fî-mâ a’tayte, ve kini şer-ra mâ kadayte. İnneke takdî ve lâ yukdâ aleyke. İnnehu lâ yezil-lu men vâleyte ve lâ yaizzu men âdeyte. Tebârak-te Rabbenâ ve teâleyte.

Allahümme bassırnî bi-tarîkıl-hakk ve’c’alnî mine’s-sâlihîn. Allahümme innî es’elüke’l-hüdâ ve’t-tukâ ve’l-afâfe ve’l-gınâ. Rabbena la tüziğ kulûbena ba’de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahmeh. İnneke entel-vehhâb. Allahümme ehdinâs-sırâtal-müstakîm.

Birini İkna Etmek için Hangi Dualar Okunur?

Birini ikna etmek için aşağıdaki dualar okunur.

  • Ya Rabbim! Senden hidayet, afiyet, selamet, iman, sabır, rıza, mağfiret, af, cennet ve cehennemden kurtuluş niyaz ederim.

  • Allah’ım, bizi doğru yola ilet.
  • Allah’ım! Onu hidayete erdirdiklerinin arasında hidayete erdir, beni afiyet verdiklerinin arasında afiyette kıl, beni dost edindiklerinin arasında dost edin, bize verdiğin nimetleri bereketli kıl ve kazalarının şerrinden bizi koru.
  • Ya Rabbim! Bize hayrın kapılarını aç ve şerrin kapılarını kapa.

  • Ya Rabbim! Onu hidayetle onurlandır ve bizi salihlerle buluştur.

Birini ikna etmek için yukarıdaki duaları okuyabilirsiniz. Unutmayın manipüle ve kötü niyet içeren dualar kişiye günahtan başka bir şey getirmez. Dualarımızda her zaman iyilik, doğruluk ve hidayet dilemeliyiz.

Ya Vedud İkna Etme Duası Nasıldır?

Ya Vedud ikna etme duası şu şekildedir:

Ya Vedud, ya Zel-arşil-mecid, ya fe’âlün limâ yürid. Es’elüke binûri vechikellezî mele’e erkâne arşik. Ve es’elüke bikudretikelleti kadderta bihâ alâ halkik. Ve birahmetikelleti vesiat kulle şey’in. Lâ ilâhe illâ ente, ya Muğisü eğisnî.

Ey Vedud! Ey Yüce Arş’ın sahibi! Ey dilediğini yapan! Senden, Arşının köşelerini dolduran yüzünün nuruyla ve yaratıklarına güç yetirdiğin kudretinle ve her şeyi kuşatan rahmetinle istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Ey yardım eden, bana yardım et.

Allah’ın sevgisini kazanmak için okunan Ya Vedud duası yine Allah’a dileklerimizi iletmek için de okunur. Dua ederken içtenlikle ve samimiyetle Allah’a yönelmek, duaların kabulünde önemli bir rol oynar.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir