Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

Stres için Okunacak Dualar

Stres için okunacak dualar sadece zor anlarda değil, aynı zamanda günlük hayatınızın her anında da okuyabileceğiniz dualardan oluşur.

Stres, kaygı ve sıkıntıdan kurtulmak çıkmak için dua etmek, manevi bir bağ kurmanıza ve içsel huzuru yakalamanıza yardımcı olur.

Stres için Hangi Dua Okunur?

Stresle başa çıkmak ve içsel huzuru bulmak için okuyabileceğiniz bazı dualar aşağıda yer almaktadır.

Stres anlarında içsel sakinliği ve güveni yeniden kazanmak için “hasbiyallahu la ilaha illa hu” duasını en az 5 kez tekrarlayabilirsiniz. Bu dua, Allah’a dayanma ve O’nun gücüne olan inançla dolu bir ifadedir. Zorluklar karşısında sabırlı ve dirençli olmanıza yardımcı olabilir.

Stresin getirdiği olumsuz duygulardan arınmak, sıkıntı duygusundan kurtulmak ve rahmet istemek için en az 5 kere “estağfirullah” diyebilirsiniz. Bu dua, hatalarımızın ve eksikliklerimizin farkına varıp Allah’tan bağışlanma dilemek anlamına gelir. Bu şekilde içsel sıkıntınızı hafifletebilir ve huzuru yeniden bulabilirsiniz.

Stresle mücadele ederken sahip olduğunuz nimetlere odaklanmak ve şükran duygularını beslemek için “elhamdulillah” diyebilirsiniz. Bu dua ise Allah’a minnettarlık ifadesidir. Hayatınızdaki pozitif yönleri hatırlayarak stresi azaltabilir, içsel dinginliği güçlendirebilirsiniz.

Stres ve Sıkıntı için Okunması Gereken Dualar

Stres ve sıkıntı için okuyabileceğiniz dualar aşağıdadır.

 1. “İnnema’al-usri yusra” (Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.) – İnşirah Suresi, Ayet 5
  “Rabbiy eşrah li sadrî, ve yessirli emrî” (Rabbim, göğsümü genişlet ve işimi bana kolaylaştır.) – Ta-Ha Suresi, Ayet 25-26
 2. “Hasbiyallahu la ilaha illa Hu” (Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur.) – Tawba Suresi, Ayet 129
  “La havle ve la kuvvete illa billah” (Allah’tan başka güç ve kuvvet yoktur.) – İbn Hibban
 3. “Elhamdulillahi ala kulli hal” (Her durumda Allah’a hamdolsun.) – Tirmizi
  “Allahümme innî es’elüke’l-afiyete” (Allah’ım, sana afiyet ve sağlık dilerim.) – Tirmizi
 4. “Astaghfirullah” (Allah’tan bağışlanma dilerim.) – Tüm zamanlarda kullanılan genel bir dua
  “Rabbi ighfir li” (Rabbim, beni bağışla.) – Nuh Suresi, Ayet 47

Bu duaları stresli ve sıkıntılı anlarda okuyarak hem içsel huzur bulabilir hem de Allah’a olan yakınlığınızı arttırırınız. Ayrıca dua etmenin yanı sıra stresle başa çıkmak için namaz ve ibadetlerinizi arttırarak iç huzurunuzu yükseltebilirsiniz. Unutmayın, Allah daima sizinledir.

Stres ve Kaygı için Okunacak Dualar

Stres ve kaygı hissettiğiniz anlarda aşağıdaki duaları okuyun.

 • “Allahümme la sahla illa ma ja’altahu sahla” (Allah’ım, senin kolaylaştırdığın dışında hiçbir şey kolay değildir.) – İbn Hibban
 • “La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimin” (Senden başka ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Ben zulmedenlerden oldum.) – Enbiya Suresi, Ayet 87
 • “Ya Hayyu ya Kayyum, bi rahmetike esteğis” (Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım, rahmetinle yardım et.) – Tirmizi
 • “Hasbiyallahu la ilaha illa Hu aleyhi tevekkeltu ve Huve Rabbül-arşil-azim” (Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur. O’na dayandım, O büyük Arş’ın Rabbi’dir.) – Tirmizi
 • “Hasbiyallahu la ilaha illa Hu, aleyhi tevekkeltu ve Huve Rabbül-erşad” (Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur. O’na dayandım, O hidayet sahibi Rab’dir.) – Ebu Davud
 • “La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azim” (Allah’ın yüce ve azim kudretinden başka hiçbir kuvvet ve güç yoktur.) – İbn Hibban

Yukarıdaki duaları okuyarak, stres ve kaygı anlarında içsel huzurunuzu bulabilir, manevi gücünüzü arttırabilirsiniz. Her bir dua, farklı durumlarda size destek olacaktır.

Stresten Kurtulmak için Dua

Stresten kurtulmak için şu duaları okuyun:

 • “Hasbiyallahu la ilaha illa Hu aleyhi tevekkeltu ve Huve Rabbül-arşil-azim.”
 • “La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimin.”
 • “Allahümme innî es’elükel-afve vel-afiyete fid-dünya vel-ahirati, Rabbena atina fid-dünya hasenaten ve fil-ahirati hasenaten ve kına azabennar.”
 • “Rabbiy eşrah li sadrî, ve yessirli emrî, vehlül ukdeten min lisani, yefkahu kavli.”
 • “Ya Hayyu ya Kayyum, bi rahmetike esteğis.”

Bu duaları okuyarak stresten kurtulabilir, içsel huzur ve sükunet bulabilirsiniz. Stresli anlarda Allah’a yönelmek ve ona güvenmek, zihinsel ve duygusal dengeyi yeniden sağlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca stresin getirdiği olumsuzluklardan kurtulmak için her daim ibadetlerimizi yerine getirmeli ve beş vakit namazların kılınışı konusuna özellikle dikkat etmeliyiz.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir