Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

Ev Almak için Okunacak Dua

Ev almak için dua ederken samimi ve içten olmak önemlidir. Allah’a tevekkül ederek ve hayırlı bir yuva sahibi olma dileğiyle dua etmeniz gerekir. Ev alma sürecinin zorlukları ve maddi yükü göz önüne alındığında, manevi desteğe ihtiyaç duymak oldukça doğaldır. Bu noktada, dua ve niyet, inananlar için güçlü birer araç haline gelir.

Hayırlı Bir Ev Almak için Hangi Dualar Okunmalıdır?

Hayırlı bir ev almak için şu duaları okuyun:

 • Allahümme inni es’elüke beyten min beyti’l-cenneti, ta’muruhu min hayrihi ve teslimühu min şerrihi.
 • Allahümme inni es’elüke beyten fasihın, ta’muruhu min hayrihi ve teslimühu min şerrihi, ve tec’alhü li mubareken ve li ehlî mubareken.
 • Allahümme inni es’elüke beyten kasıran li’l-eyni, ta’muruhu min hayrihi ve teslimühu min şerrihi, ve tec’alhü li menzelen ve li ehlî menzelen.
 • Allah’ım, senden cennetten bir ev diliyorum. Hayrıyla dolu ve şerrinden arınmış bir ev.
 • Allah’ım, senden geniş ve ferah bir ev diliyorum. Hayrıyla dolu ve şerrinden arınmış bir ev. Onu benim için ve ailem için bereketli kıl.
 • Allah’ım, senden göze hoş gelen bir ev diliyorum. Hayrıyla dolu ve şerrinden arınmış bir ev. Onu benim için ve ailem için bir mesken kıl.

Hayırlı bir ev almak için okunacak dua, ev alma sürecinde size manevi destek sağlar ve Allah’ın izniyle hayırlı bir yuva sahibi olmanıza yardımcı olur. Unutmayın, dua ile birlikte gerekli adımları atmak ve çaba göstermek de önemlidir. Her zaman dua etmeyi ve bu yolda ibadet etmeyi ihmal etmeyin, dileklerin kabul olması için dua edin ve Allah’a her daim şükredir.

Hayırlısıyla Ev Alabilmek için Hangi Esmalar Okunur?

Hayırlısıyla ev alabilmek için okunacak ve zikredilebilecek bazı esmalar şunlardır:

 • Ya Fettâh: Kapıları açan, kolaylaştıran anlamına gelir. Ev alma sürecindeki engellerin kalkması ve kolaylık olması için zikredilebilir.
 • Ya Rezzâk: Rızkı veren anlamına gelir. Ev sahibi olmak için maddi imkanların artması ve rızkın genişlemesi için zikredilebilir.
 • Ya Ganiyy: Zengin, her şeye muhtaç olan anlamına gelir. Maddi sıkıntılardan kurtulmak ve ev sahibi olmak için zikredilebilir.
 • Ya Wadûd: Seven, sevilen anlamına gelir. Aileyle birlikte sevgi dolu bir yuva kurmak için zikredilebilir.
 • Ya Muhsin: İhsan eden anlamına gelir. Hayırlı ve bereketli bir ev sahibi olmak için zikredilebilir.

Ev Sahibi Olmak için Okunması Gereken Dua

Ya Rabbî, min cennetike beyten li ehsan eyle. Lî yekun hadhihi’l-beytu memlûan bi’l-mahabba ve’s-sekîne. Yekûn mekânen net’âme fihi’s-sa’âde ve’l-bereke ma’a ahlî.

Li yüstadiru kulu r-rahmeti fî külli zuwayya, wa li yemruru kulu waqt bi’d-du’â’i wa’sh-shukri. Lâ yefqidu fî hadhihi’l-beyti’s-dhikr wa s-saut’ul-Kur’ân. Yekûn hâdiyan li-binâ’i beytin ‘a’ilî sâkin ma’ amri bi’l-mahabba wa’l-ihtirâm bayna ba’dhina wa ba’d.

Iftah ebvâbehu li’l-khayrât, wa hifzahu min’ash-sharri wa’l-makârihi. Yekun hadhihi’l-beytu malja’an lanâ, wa ru’kan min ru’ûs’il-jenne. Taqabbal du’â’anâ wa’j’alna mâliki beytin hayr. Âmîn.

En Etkili Ev Alma Duası Hangisidir?

En etkili ev alma duası aşağıda yazılmıştır.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahümme, bi’r-rahmetike es’ir bi’l-beit min cennetike. Li yekûne hâzal-beytu memlûun bi’l-mahabbe ve’s-sukûne. Yekûne mekânen net’âme fîhi’s-sa’âde ve’l-bereke ma’a ehlinâ.

Li yüstadriru kullu r-rahmeti fî külli zûwayyin, ve li yemrurü kullü veqtin bi’d-duâi ve’sh-şükr. Lâ yefqidu fî hâzal-beyti’s-dhikr ve s-saütul-Kur’ân. Yekûne hâdiyâ li-benâ’i beytin ‘aîli sâkin ma’a amri bi’l-mahabbe ve’l-ihtirâm beyne ba’dinâ ve ba’d.

İftah ebvâbehu li’l-hayrât, ve hifzahu minaş-şerri ve’l-makârîh. Yekûne hâzal-beytu malcan lenâ, ve ruknun min rüûsil-cenneti. Tekabbal duâenâ ve’c’alnâ mâliken li-beytin hayr. Âmîn.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir