Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

Verilen Borcu Geri Almak için Okunacak Dua

Borçların geri ödenmesi ve maddi konularda yaşanan sıkıntıların aşın, verilen borcu geri almak için okunacak dua içeriği ile hem borçlunuz hem de siz hayra kavuşun. Borçlar insan hayatında sıkça karşılaşılan ve çeşitli sebeplerden ötürü oluşabilen bir durumdur. Kimi zaman borçlar gündelik yaşamı kolaylaştırmak için alınırken bazen de beklenmedik maddi sıkıntılar sebebiyle birikir.

İslam inancına göre borçlar, zamanında ödenmesi gereken ve üzerinde titizlikle durulması gereken bir mali yükümlülüktür. Borçlarını geri almakta zorlanan veya bu konuda çeşitli zorluklarla karşılaşan birçok kişi, duaların gücüne başvurmayı tercih eder. İşte, verilen borcu geri almak için okunacak dua içeriği ile bu sıkıntılı süreci hayra çevirebileceksiniz.

Verilen Borcu Geri Alma Duası Nelerdir?

Verilen borcu geri almak için dua etmek, birçok kişi için önemli bir ritüeldir. İslam dininde dua etmek, inananlar için Allah’a yönelme ve O’ndan yardım isteme anlamına gelir. Borcu geri alma duası olarak çeşitli dualar bulunmaktadır. Verilen borcu geri alma duaları aşağıdaki gibidir.

  1. Rızık duası
  2. İstiğfar duası
  3. Zenginlik Duası
  4. İncir çekirdeği duası

Rızık Duası

Rızık duası, maddi sıkıntılarla başa çıkmak ve borçları geri almak için sıkça okunan dualardan biridir. “Rabbim, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.” şeklindeki dua, maddi sıkıntıların giderilmesi ve borçların ödenmesi için yapılan dualar arasındadır.

İstiğfar Duası

İstiğfar duası, günahları affettirmek ve maddi sıkıntıların giderilmesi için yapılan bir duadır. “Estağfirullah el azim ve etubu ileyk” şeklindeki bu dua, borçların ödenmesi ve maddi sıkıntıların son bulması için yapılabilir.

Zenginlik Duası

Zenginlik duası, maddi sıkıntıları gidermek ve borçları ödemek için okunan dualardan biridir. “Allah’ım, bize rızık olarak verdiğin nimetleri artır, bize hayırlı rızık ver ve borçlarımızı ödememize yardım et.” şeklindeki dua, borçların geri alınması için yapılabilir.

İncir Çekirdeği Duası

Bu dua, borçların geri alınması için oldukça etkili olduğuna inanılan dualardan biridir. “İncir çekirdeği kadar küçük, bir incir kadar büyük oluncaya kadar, Allah’ım bana borcumu geri ödemesi için yardım et.” şeklindeki dua, borçların ödenmesi ve maddi sıkıntıların giderilmesi için okunabilir.

Her ne kadar duaların gücüne inanç büyük olsa da, borçların geri alınması için dua etmekle birlikte düzenli olarak çalışmak ve borçları ödeme planı yapmak da önemlidir. Duaların yanı sıra maddi planlama ve çalışma, borçların geri alınması sürecinde daha etkili olabilir.

Borç Verip Alamayan Kişiler için Okunması Gereken Dua Hangisidir?

Borç verip alamayan kişiler için okunabilecek etkili dua aşağıdadır.

Allahümme innî es’elükel afve vel âfiyete fî dînî ve dünyâyâ ve ehli ve mâlî. Allahümme ırzuknî rızâke, ve bârik lî fîhi. Ve in künte ta’lâmu anna hâzel emra (veycezâülleziy yu’adde ilayye) hayrun liy fî dînî ve mâ’âşî ve âkıbeti emrî, ev kavli emrî, ferdihû lî ve yessirhû lî, summe bârik lî fîh. Ve in künte ta’lâmu anna hâzel emra şerrun liy fî dînî ve mâ’âşî ve âkıbeti emrî, ev kavli emrî, ferdihû anî ve sehhirhû annî, ve ekdır lîl hayra haysün kâne, thumme erzuknîh.

Allah’ım; dinim, dünyam, ailem ve malım içinde af ve sağlık isterim. Allah’ım, bana rızkını ver ve onu bereketli kıl. Eğer bu işin (borcun geri ödenmesi) benim için dinim, yaşantım ve işlerimin sonu açısından hayırlıysa onu bana kolaylaştır ve bereketlendir. Eğer bu işin benim için dinim, yaşantım ve işlerimin sonu açısından kötü bir sonuç doğurması muhtemelse, onu benden uzaklaştır ve beni ondan kurtar. Ve ne olursa olsun, hayra nasıl karar verilmişse, onu bana nasip et.

Bu dua, borç verip alamayan kişilerin maddi sıkıntılarını gidermek ve borçlarını geri almak için Allah’tan yardım dilemek amacıyla okunur.

Birinden Paranı Almak için Okunması Gereken Dua

Birinden paranızı almak için okuyabileceğiniz etkili bir dua şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fettahu, Ya Rezzaku, Ya Vedudu, Ya Fettahu Ya Rezzaku Ya Vedudu. Es’elüke yâ Allahü bi-ennî eûzü bike min al-hemezâti ve’l-huveâneti ve’l-garâneti ve min şerri ma yurci’u fil-layli ve’n-nahâr ve min şerri me yuķzî ve min şerri külli dâbbatin ente âhizu bi-nâsiyetihâ inne rabbî alâ sıratim mustakîm.

Bismillahirrahmanirrahim. Ey açan (her şeyin kapısını açan), ey rızık veren, ey sevgili olan Allah’ım; hilelerden, entrikalardan, tuzaklardan ve gece gündüz dönüp dolaşan şerlerden sığınırım, verdiğim borcu ve parayı alabilmek için senin yüceliğine sığınırım. Senin elinde olan her canlının şerrinden beni muhafaza eyle. Şüphesiz Rabbim, dosdoğru olan bir yol üzerindedir, bana hayırlar bahşet.

Bu dua, Allah’tan yardım dileyerek, borcunuza karşılık paranızı geri almanıza yönelik bir yakarıştır.

Alacağını Almak için Okunacak Dua (Tecrübe Edilmiş)

Maddi sıkıntılarla başa çıkmak ve alacağınızı geri almak için okuyabileceğiniz tecrübe edilmiş bir dua şu şekildedir:

Allah’ım, sonsuz rahmetine ve yardımına sığınıyorum. Bilgeliğinle beni aydınlat, gücünle beni destekle. Her türlü zorluğun üstesinden gelmemde bana yardım et. Kudretinle beni koru ve doğru yolu göster. İhtiyacım olan her şeyi bana ver. Beni doğru yolda sabit kıl ve hatalardan kaçınmamı sağla. Senin rahmetin ve merhametinle bana yardım et, ey Rahman ve Rahim olan Allahım.

Alacağımı almak için yardım eyle bu duayı kabul et. Allahım, senin sonsuz rahmetine sığınıyorum ve yardımına başvuruyorum, yardımsız yapamayacağım bir zamandayım. Bana gerçekleri göster ve onlara uymamı sağla. Senin gücünle bana yardım et ve beni doğru yola ilet. Senin yardımınla desteklenenlerden olmamı sağla.

Allahümme innî eûzü bike min rahmetike’l vâsia ve bi mededike’llezî la yenfuz. Allahümme entel hakîmü fa’rinî’l hakka hakkan ve atinî ittebâ’ahü, ve entel kadîrü fa’innî ve siddidnî, ve entel muayyidü fa’nsurnî, ve ente’r-rahmânu’r-rahîmü fa’rhamnî. Allahümme innî ehtâcü ilâ mesâ’edetike fî kulli şey’in. Cealnî alâ’t-tarîki’l mustakîm ve eynî alâ tecdibi’l hâtâyâ. Yâ Rabbi, bi rahmetike ve merhametike, eûnnî ve ensurnî, yâ Rahmanu yâ Rahîm.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir