Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

Unutkanlık için Okunacak Dua

Unutkanlık, hayatımızda zaman zaman karşılaştığımız bir durumdur ve bu durumu unutkanlık için okunacak dua ile çözebiliriz. Gün içinde yoğun iş temposu, stres veya dikkat dağınıklığı gibi faktörler unutkanlığa neden olabilir. Ancak, İslam geleneğinde Allah’a yönelmek ve ondan yardım dilemek, bu zorluklarla baş etmeye yardımcı olabilir.

Unutkanlıkla mücadele etmek isteyenlere unutkanlık için okunacak duaların yanı sıra diğer etkili yöntemlere de değineceğiz. Allah’a sığınarak ve içsel huzur bulma yolunda adımlar atarak zihinsel berraklık ve hafıza gücüne yönelik destek bulabilirsiniz.

Unutkanlığı Yenmek için Hangi Dualar Okunmalıdır?

Unutkanlığı yenmek için aşağıdaki duaları okuyun.

Allahu lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi-iznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm.

Ve lâ yühîtûne bi şey’im-min ilmihî illâ bi-mâ şâe. Vesia kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard. Ve lâ yûdûhû hıfzühümâ. Ve hüve’l-aliyyü’l-azîm.”

Rabbî eûzü bike min hemezâtişşeyâtin. Ve eûzü bike rabbi en yehdurûn.

Hasbiyallahu la ilaha illa Huwa, ‘alaihi tawakkaltu. Huwa Rabbul ‘Arshil ‘Azim

Unutkanlığa Karşı Diyanetin Önerdiği Dualar

Diyanet İşleri Başkanlığı belirli bir konuda spesifik dualar önermese de İslam geleneği içinde genel dualar ve ayetler bulunmaktadır. Unutkanlık sorunuyla başa çıkmak isteyenler için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da önerdiği genel dualar aşağıdaki gibidir.

  1. “Rabbî innî leme enzelete ileyye min hayrin fakîr.” Anlamı: “Rabbim, sana indirdiğin her hayır benim için bir fakirlik.”
  2. “Rabbî eûzü bike min hemezâtişşeyâtin. Ve eûzü bike rabbi en yehdurûn.” Anlamı: “Rabbim, sana şeytanların vesveselerinden sığınırım. Rabbim, beni şeytanların yanında mahcup etme.”
  3. “Rabbî la tuzig kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ ve hab lenâ min ledunke rahmeten, inneke entel-vahhâb.” Anlamı: “Rabbim, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet, şüphesiz sen, çok bağışlayan ve çok ihsan eden Rabbisin.”
  4. “Hasbiyallahu la ilaha illa Huwa, ‘alaihi tawakkaltu. Huwa Rabbul ‘Arshil ‘Azim.” Anlamı: “Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur. O’na dayandım ve O, ‘Arş’ın sahibidir, Azîm’dir.”
  5. “Rabbî zidnî ilma.” Anlamı: “Rabbim, bana ilim ver.”

Unutkanlığa karşı diyanetin önerdiği bu dualar, unutkanlık sorunuyla başa çıkmak, zihinsel berraklığı arttırmak ve Allah’a yönelik yardım dilemek için kullanılabilir. Her birini içtenlikle ve samimiyetle okumak da oldukça önemlidir. İstediğiniz bir şeyin olması için dua okuyarak unutmanın önüne geçmeniz de mümkün!

Tüm bunların dışında unutkanlığı yenmek için ibadet edilebilir. Örneğin ayetler ezberlenerek unutkanlığı yenmek için namaz kılınabilir ve Kur’an okunabilir.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir