Hadis ve Hadislere Dair Tüm Bilgiler

Evlat ile İlgili Hadisler

Evlat ile ilgili hadisler, İslam’ın çocuk yetiştirme ve ebeveynlik konularında sunduğu rehberlikleri ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) bu konudaki tavsiyelerini ele almaktadır. Çocuklar, İslam dininde Allah’ın birer emaneti olarak görülür ve onların doğru şekilde yetiştirilmesi hem bu dünyada hem de ahirette büyük önem taşır. Peygamber Efendimiz’in hadislerinde çocukların hakları, ebeveynlerin sorumlulukları ve aile içindeki sevgi, saygı ve adalet gibi konulara vurgu yapılmıştır.

Evlat ile ilgili hadisler blog yazısı, ebeveynlerin çocuklarına karşı olan görev ve sorumluluklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olacak bilgiler sunmaktadır. Bu yazıda, Peygamber Efendimiz’in çocuklara olan sevgisi, onlara nasıl davrandığı ve çocuk yetiştirmenin İslam’daki yeri gibi konulara yer verilecektir.

Evlat ile İlgili Hadisler Nelerdir?

Evlat ile ilgili hadisler şu şekildedir:

 • “Her çocuk fıtrat üzere doğar, onu anne ve babası Yahudileştirir veya Hıristiyanlaştırır veya Mecusileştirir.” (Müslim, Kader 22)
 • “Hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir şey bağışlayamaz.” (Tirmizi, Birr, 33)
 • “Çocuklarınız henüz küçükken onlara namazı emredin. On yaşına geldiklerinde onları kınayın. Onlardan ayrı yataklarda yatmalarını sağlayın.” (Ebu Davud, Salat, 49)
 • “Allah’tan korkun, evlâtlarınız arasında adaletten ayrılmayın.” (Müslim, Hibat, 3, 13)
 • “Çocuklarınızı öperken bile onlar arasında âdil davranınız.” (Buhari, Adab, 14)

Ayrıca Peygamberimiz çocuklara daima sevgi ve şefkat ile davranmamız gerektiğini, çocuklarımızın söz dinlemediğinde dahi onlara kızmamız gerektiğini öğütlemiştir. Bu nedenle söz dinlemeyen asi çocuğa dua okuyup Allah’tan bu konuda hayır dilemek, Hz. Muhammed’in bizden istediği bir şeydir.

Evlat Ayrımı ile İlgili Hadisler Nelerdir?

Evlat ayrımı ile ilgili hadisler şöyledir:

 • “Çocuklarınız arasında adaletli davranın.” (Sahih Buhari ve Sahih Müslim)
 • “Allah’tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli davranın.” (Sahih Müslim, Kitabü’l-Hibe, 13)
 • “Çocuklarınızı öperken bile evlat ayrımı yapmayın.” (Buhari, Adab, 14)

Evlat ayrımı ile ilgili bu hadisler İslam’da çocuklar arasında adaletli davranmanın önemini ve evlat ayrımı yapmanın yanlış olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Peygamber Efendimiz’in öğütleri, ebeveynlerin çocuklarına eşit muamele etmeleri gerektiğini vurgulamaktadır.

Evlat Sevgisi ile İlgili Hadisler Nelerdir?

Evlat sevgisi ile ilgili hadisler aşağıda yer almaktadır.

 • “Allah’tan korkun, evlatlarınızı sevin, evlâtlarınız arasında adaletten ayrılmayın.” (Müslim, Hibat, 3, 13)
 • “Çocuklarınız sizin tarlanızdır. Onları nasıl ekerseniz öyle biçersiniz.” (Buhari)

 • “Hiçbir baba evladına iyi ahlaktan daha mükemmel bir şey bağışlayamaz.” (Tirmizi, Birr, 33)

Evlat ile İlgili Ayetler Nelerdir?

Evlat ile ilgili ayetler aşağıdaki gibidir:

 • Geride bıraktıkları zayıf evlat ile ilgili endişe edenler, (haksız miras dağıtımı veya yetimlerin haklarını ihlal konusunda) Allah’tan korksunlar ve doğru söz söylesinler. (Nisa Suresi, 9. Ayet)
 • Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onların da sizin de rızkınızı Biz veririz. Şüphesiz ki onları öldürmek büyük bir günahtır. (İsra Suresi, 31. Ayet)
 • Eğer (anne ve baba) kendi aralarında danışarak ve rızayla (çocuğu sütten) kesmek isterlerse, onların üzerine bir günah yoktur. Eğer çocuklarınızı (sütanneye) emzirtmek isterseniz, vereceğinizi örfe uygun olarak verdiğiniz takdirde bunda da sizin için bir günah yoktur. Allah’tan sakının ve bilin ki Allah, yaptıklarınızı görür.” (Bakara Suresi, 233. Ayet)
 • “Biz insana, anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Annesi onu zahmetle taşımış ve zahmetle doğurmuştur. Onun taşınması ve sütten kesilmesi otuz aydır. Nihayet olgunluk çağına ulaşıp kırk yaşına vardığında, ‘Rabbim! Bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih ameller işlememi sağla ve soyumdan gelenleri de salih kimseler kıl. Ben tevbe ettim ve şüphesiz ki ben Müslümanlardanım’ der.” (Ahkaf Suresi, 15. Ayet)

Evlat ile ilgili bu ayetler, çocuk yetiştirme, ebeveynlerin çocuklarına karşı sorumlulukları ve çocuklara adil davranma gibi konularda önemli rehberlik sağlamaktadır.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir