Namaz ve Namaza Dair Tüm Bilgiler

Cenaze Namazı Nedir?

Cenaze namazı, vefat eden bir Müslüman için Allah’a dua ve rahmet niyazında bulunulan bir namaz türüdür. Farz-ı kifayedir, yani bir Müslümanın cenazesini kılmak tüm Müslümanların görevidir, ancak bunu yerine getirenlerin olmasıyla farz düşer.

Cenaze namazı, vefat eden bir Müslüman için Allah’tan rahmet ve mağfiret dilenmesi, ona dua edilmesi ve onun için hayır yapılması için önemli bir vesiledir. Ayrıca cenaze namazı kılmak, kalan Müslümanlara da ölümün bir hakikat olduğunu ve her canlının öleceğini hatırlatır.

Cenaze Namazı Ne Demek?

Cenaze namazı, İslam dininde ölen bir Müslüman için kılınan özel bir namazdır. Cenaze namazı, farz-ı kifaye (toplumsal bir görev) olarak kabul edilir, yani bazı Müslümanlar bu namazı kılarsa, diğerlerinden bu yükümlülük düşer.

Ayrıca ölen bir müslümanın naaşı bulunamadığı ya da namaz kılanacak alana herhangi bir sebepten getirilememesi durumunda gıyabi cenaze namazı kılınır, bu namaz da aynı cenaze namazında olduğu gibi farz-ı kifayedir.

Cenaze Namazı Niçin Kılınır?

Cenaze namazı, ölen kişinin ruhu için dua etmek ve onun için bağışlanma dilemek amacıyla kılınır. Müslümanlar, Allah’a ölen kişinin affedilmesi, rahmetiyle kucaklanması ve cennete kabul edilmesi için dua ederler.

Ayrıca cenaze namazı, Müslümanların ibadetlerinden biri olarak kabul edilir. İslam’da, ölen bir Müslümanın cenazesine katılarak ve cenaze namazını kılarak Allah’a ibadet etmek ve O’nun rızasını kazanmak önemlidir.

Cenaze Namazı Farz mı?

Cenaze namazı farz değildir ancak farz-ı kifayedir. Bu da demektir ki bir Müslümanın cenazesini kılmak tüm Müslümanların görevidir. Ancak cenaze namazını kılan bir grup Müslüman olursa farz-ı kifaye yerine gelmiş olur ve diğer Müslümanlardan bu görevi yerine getirmesi istenmez.

Cenaze Namazı Farzı Kifaye mi?

Evet, cenaze namazı İslam’da farz-ı kifaye olarak kabul edilir. Farz-ı kifaye, toplumun genel olarak yerine getirmesi gereken bir farz ibadettir. Yani birkaç kişi bu görevi yerine getirdiğinde diğer müslümanlar bu yükümlülük altında olmaktan kurtulur. Ancak eğer toplumda yeterli sayıda kişi cenaze namazını kılmazsa toplumun tamamı günahkâr olabilir.

Cenaze namazının farz-ı kifaye olarak kabul edilmesinin nedeni de bir Müslümanın ölümü durumunda toplumun dayanışma içinde olması gerekliliğidir. Böylece cenaze namazı, Müslüman toplumunun bir araya gelmesini, ölen kişiye vefa göstermesini ve onun için dua etmesini sağlar.

Ancak bazı fıkıh mezhepleri, cenaze namazını farz-ı ayn (bireysel farz) olarak görürler ve her Müslümanın bu namazı kılması gerektiğini belirtirler. Her iki görüş de İslam toplumlarında kabul görmüş olsa da, genel olarak cenaze namazının farz-ı kifaye olduğu görüşü yaygındır.

Cenaze Namazı Vacip mi?

Cenaze namazı, farz-ı kifayedir, vacip değildir. Kur’an ve hadislerde cenaze namazının vacip olduğuna dair açık bir hüküm bulunmamaktadır. Cenaze namazının farz olduğuna dair belirgin bir emir olmadığı için, İslam alimleri genellikle bunun farz-ı kifaye olduğunu kabul ederler.

Cenaze Namazı Nasıl Kılınır?

Cenaze namazı şu şekilde kılınır:

 1. Cenaze namazının kılınışı için “vefat eden bu kardeşimiz için farz-ı kifaye olan cenaze namazını kılmaya niyet ettim.” denir.
 2. “Allahu Ekber” diyerek cenaze namazına başlanır.
 3. Eller omuz hizasında, sağ el sol elin üzerinde kavuşturularak tekbir alınır.
 4. Tekbirden sonra Fatiha suresi okunur.
 5. Fatiha’dan sonra “Salli ve Barik” duaları okunur. Dilerseniz bunların ardından namaz duaları da okuyabilirsiniz.
 6. “Es-Selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu” diyerek sağa selam verilir.
 7. “Es-Selamu aleykum ve rahmetullahi” diyerek sola selam verilir.
 8. Selam verirken eller omuz hizasında sağ el sol elin üzerinde kavuşturularak selam işareti yapılır.
 9. İsterseniz son kez ölmüş kadın ya da erkek için bir dua edebilir ve ardından cenaze namazının kılınışını bitirebilirsiniz.

Cenaze namazı rükû ve secdesi olmayan bir namazdır. Cenaze namazında erkekler ve kadınlar ayrı ayrı saf oluştururlar. Namaz kılanlar cenazeye yakın bir yerde saf oluşturmalıdırlar. Sessiz olunmalı ve dua edilirken huşu içinde olunmalıdır. Cenaze namazından sonra ölen kişi defnedilir.

Cenaze Namazı Abdestsiz Kılınır mı?

Hayır, cenaze namazı abdestsiz kılınmaz. Cenaze namazı kılabilmek için abdestli olmak şarttır. Abdestsiz cenaze namazı kılan kişinin namazı geçerli olmaz. Bu durumda abdest alarak cenaze namazını tekrar kılması gerekir. Ancak abdest alma imkanı olmayan bir kişi teyemmüm ederek cenaze namazı kılabilir.

Kadınlar Cenaze Namazı Kılabilir mi?

Evet, kadınlar cenaze namazı kılabilir. İslam’da cenaze namazı kılmak sadece erkeklere mahsus bir ibadet değildir. Kadınlar da cenaze namazına katılabilir ve bu sevaptan mahrum kalmamalıdır.

Bazı kaynaklarda cenaze namazında kadınların erkeklerin arkasında saf oluşturması gerektiği ifade edilse de bu konu hakkında farklı görüşler de mevcuttur. En doğrusu cenaze namazında kadınların da erkekler gibi saf oluşturarak ve huşu içinde dua ederek namazı kılmasıdır.

İntihar Edenin Cenaze Namazı Kılınır mı?

İntihar edenin cenaze namazı kılınır. Bu görüş, cenaze namazının sadece Müslümanlara farz olduğuna ve intiharın kişinin Müslümanlığını ortadan kaldırmadığına dayanır. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konu hakkında intihar edenin cenaze namazının kılınması gerektiğini belirtmiştir.

Yaygın bir görüş olmamasına rağmen bazı âlimlere göre intihar edenin cenaze namazı kılınmamalıdır. Bu görüş, intiharın büyük bir günah olduğuna ve bu günahın cezasının cenaze namazının kılınmaması gerektiğine dayanır.

Kimlerin Cenaze Namazı Kılınmaz?

Şu kişilerin cenaze namazı kılınmaz:

 • Müslüman olmayan kişilerin cenaze namazı kılınmaz.
 • Savaşta öldürülen kişilerin (müslüman dahi olsa) cenaze namazı kılınmaz.
 • Münafıkların cenaze namazı kılınmaz.
 • İslam dininden çıkmış kişilerin cenaze namazı kılınmaz.
 • Zina, hırsızlık, gasp gibi had cezalarına çarptırılmış ve cezasını almamış kimselerin cenaze namazı kılınmaz.

Cenaze Namazı Ne Zaman Kılınır?

Cenaze namazı mümkün olan en kısa sürede, kişinin vefatının hemen ardından kılınır. Cuma namazı vaktinde ise ertelenir. Geciktirmenin mazereti dinen uygunsa cenaze namazını geç kılmanın sakıncası yoktur.

Cenaze Namazı Kaç Rekattır?

Cenaze namazı dört tekbirden oluşan bir rekat olarak kılınır. Rükû ve secde yoktur.

Cenaze namazı kılan kişi, her tekbirden sonra dua okuyabilir. Duâlarda vefat eden kişi için Allah’tan rahmet ve mağfiret dilenmesi, günahlarının bağışlanması, en güzel dua sözleri ile Allah’ın yanına yollanması ve onun cennete alınması niyaz edilir.

Cenaze Namazında Hangi Dualar Okunur?

Cenaze namazında şu dualar ve sureler okunur:

 • Yâsin Sûresi: Yâsin Sûresi, Kur’an’ın en çok okunan surelerinden biridir ve cenaze namazında da sıklıkla okunur.
 • Rad Sûresi: Rad Sûresi’nde de ölümden sonraki ahiret hayatı ve Allah’ın kudreti anlatılır
 • Cenaze duası
 • Saf Suresi: Nasrun Minallâhi ve Fethun Karîb cenaze namazının ardından 3 defa okunabilir.

Cenaze Namazının Hükmü Nedir?

Cenaze namazının hükmü farz-ı kifayedir. Bu, bir Müslüman’ın cenazesini kılmak tüm Müslümanların görevi olduğu anlamına gelir. Fakat, cenaze namazını kılan bir grup Müslüman olursa, farz-ı kifaye yerine gelmiş olur ve diğer Müslümanlardan bu görevi yerine getirmesi istenmez.

Cenaze namazı, vefat eden bir Müslüman için Allah’tan rahmet ve mağfiret dilenmesi, ona dua edilmesi ve onun için hayır yapılması için kılınan bir namazdır. Vefat eden bir Müslüman için en kısa sürede cenaze namazının kılınması ve bu namazda huşu içinde dua edilmesi önemlidir.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir