Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

Gideni 24 Saatte Geri Döndüren Dua

Gideni 24 saat içinde geri döndüren dua çaresizlik anında size ışık olacak manevi bir destektir. Hayatın beklenmedik dönemeçlerinde, sevdiklerimizin ani bir şekilde uzaklaşması veya kaybolması, kalplerimizi hüzne boğabilir. Sevdiklerimizin hızlı bir şekilde kesin geri dönmesi için dua etmek, umut ve iç huzur arayan herkes için bir destektir.

Gideni 24 saat içinde kesin geri döndüren dua, yıllardır milyonlarca insanın yaşadığı acıyı hafifletmek için kullanılan etkili bir araçtır. Bu dua, sevdiklerimizin hızla geri dönmesini sağlamak için manevi bir çözüm sunar ve iç huzuru arayan herkes için önemli bir başvuru kaynağıdır.

Gideni Kesin Döndüren Dua Hangisidir?

Gideni 24 saatte kesin döndüren dua şu şekildedir:

Rabbana la taj’alna fitnatan lil qawmiz zalimeen wa najjina bi-rahmatika minal qawmil kafireen. Rabbana la tuzigh quloobana ba’da idh hadaytana wahab lana min ladunka rahmah, innaka antal Wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a’yunin waj’alna lil muttaqina imama. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ‘abduka wa ana ‘ala ‘ahdika wa wa’dika ma astata’tu.

Es’elüke bi esmaike külliha ve sıfatıke külliha ve bi esmaike ve sıfatıke el-lati la ya’lemuha illa ente, en teruddane ‘abdike (isim) ila marcatehi salimen gairı ma’sumin ve la ma’sumin. Teruddane ila ahlihi salimen gairı ma’sumin ve la ma’sumin. Ve teruddanhu ila muradihi ve teruddanhu ila ma yuhıbbuhu ve teruddanhu ila kulli ma yusarrihu.

Gideni Geri Döndürme Duası Hangisidir?

Gideni geri döndürme duası şöyledir:

Rabbana lâ tu’âkhizna in nasina aw akhṭa’nâ rabbana wa lâ taḥmil ‘alayna mâ lâ tâqatâ lana bihî wa’afû ‘annâ wa’ghfir lana wa’arhamna anta mawlânâ fa’ansurnâ ‘ala el-qawmi el-kâfirîn.

El-hamdü lillahi rabbil ‘alamin. Rabbi radıytu ‘anke farda ‘anni. Rabbi afrigh ‘alayna sabran wa amkin lana fi amrina wa ansurna ‘ala el-qawmi el-kafirin. Rabbi la tahrimna khayran anzaltahu ‘alayna aw araddatah ilaina rahmatan minkanta arhamur rahimin.

Allâhumme inna nans’aluka el-îmâna wa eth-thabâta wa el-ikhlâṣa wa el-yaqîna wa el-hudâ wa es-selâmata min kulli şerrin. Allâhumme inna nans’aluka jannateka wa el-firdausa en-na’îma wa el-‘izzata wa el-kerâmata wa el-‘afw wa el-mağfirete wa er-rıdwân minke.

Bu duayı günde 10 kere okumanız tavsiye edilir. Duaya başlamadan önce şükür namazı gibi bir nafile namaz kılmanız, Allah’a şükretmeniz ve hayır dilemeniz sevaptır.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir