Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

Deli Gibi Özlemesi için Okunacak Dua

Deli gibi özlemesi için okunacak dua, sevginin gücünü kullanarak özlem duyduğumuz kişiye ulaşmak için bir araç haline gelebilir. Aşk ve sevgi, insan hayatının en güzel duygularından biridir.

Sevdiğimiz kişiyi özlemek, bu duygunun en doğal sonucudur. Fakat bazen özlem o kadar yoğun hale gelir ki, günlük hayatımızı etkilemeye ve zihnimizi meşgul etmeye başlar. Bu yazıda, deli gibi özlemesi için okunacak duaları ve bu duaların nasıl etkili olabileceğini inceleyeceğiz.

Birinin Sizi Özlemesi için Hangi Dua Okunmalıdır?

Birinin sizi deli gibi özlemesi için okunacak dua aşağıdadır.

1. “Ya Vedud, ya Muhabbib, ya Melik, bi-rahmetike esteğîs, eslah li hâlî ve lâ tekelni ilâ nefsi tarfete aynin.”

Anlamı:

“Ey Sevgi Sahibi, ey Gönüllerin Hâkimi Allah’ım! Rahmetinle sana sığınıyorum. Hâlimi ıslah et ve beni bir an bile nefsimle baş başa bırakma.”

2. “Allahümme inni es’eluke bi-ismike’l-a’zam ve bi-kelâmâtike’t-tâmmati ve bi-nûrike’l-vâsi’ ve bi-rahmetike’l-âmmati an tec’ale fi kalbi (isim) mahabbeten li ve hubben li ve şevkan ilâ likaa’i.”

Anlamı:

“Ey Allah’ım! En yüce isminle, mükemmel kelamınla, geniş nurunla ve sonsuz merhametinle (isim)in kalbine bana karşı sevgi, muhabbet ve kavuşma arzusu koymanı diliyorum.”

3. “Allahümme inni es’eluke min hayri ma se’elte minhu Muhammedun (s.a.v.) ve min hayri ma se’ale minhu ibaduhu’s-sâlihûn, ve es’eluke min şerri ma ta’avvezte minhu Muhammedun (s.a.v.) ve min şerri ma ta’avvezte minhu ibaduhu’s-sâlihûn, ve es’eluke en tec’ale (isim)in kalbine li mahabbeten ve hubben ve şevkan ilâ likaa’i.”

Anlamı:

“Ey Allah’ım! Muhammed’in (s.a.v.) senden istediği en hayırlı şeyleri ve salih kullarının senden istediği en hayırlı şeyleri senden istiyorum. Muhammed’in (s.a.v.) sığındığı en şer şeylerden ve salih kullarının sığındığı en şer şeylerden sana sığınıyorum. (isim)in kalbine bana karşı sevgi, muhabbet ve kavuşma arzusu koymanı diliyorum.”

Sevgilinin Özlemesi için Okunması Gereken Dualar

Sevgilinin ve eski sevgilinin özlemesi için okunması gereken dualar şu şekildedir:

  • Rabbi Yassir Wala Tuassir
  • Hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim
  • Rabbi inna li ma anzalta ilayya min hayrin fekir
  • Allahümme inni es’elüke hubbeke ve hubbe men yühibbüke ve hubbe amelin yükarribüni ileyke
  • Allahümme inni es’elüke rızake ve rızake men yühibbüni fiyke ve rızake külli amelin yükarribüni ileyke
  • Allahümme inni es’elüke hüsnel-hatime
  • Rabbi ileyke eshku vekeşfu mü’de yetakekefü ve la yüşgîru ileyke
  • Allahümme inni es’elüke imanan lâ yertzâ ve kâlimean sadîkan lâ yuraddu ve rızan lâ yezûlü ve cennete ve ma karrabe ileyhe min kavlî ve amelî
  • Rabbiğfir varham ve ente hayrurrahimîn
  • Allahümme innî es’elüke’l-afve vel-afiyete fiddünya vel-âhire.

Dualar, kalpten ve samimiyetle yapıldığında gerçek güçlerini ortaya koyarlar. Allah’a yönelerek yapılan dualar, iç huzuru bulmak ve manevi yönden destek almak için kutsal bir araçtır. İçtenlikle yapılan duaların kabul edileceğine olan inançla, sevgi dolu ve umut dolu bir kalple dua etmeye devam etmeliyiz.

Sevgilinin, eski sevgilinin ya da aşık olduğumuz kişinin özlemesi için okunacak dualar hayır beklenerek okunmalı ve mutlaka içten, iyilik içeren cümleler içermelidir. İçimizdeki dilek ve isteklerin kabul olması için duamızın sonunda dileklerin kabul olması için dua okuyabilir ve hayrı çoğaltabilirsiniz.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir