Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

Hemen Aratan Dua

Hemen aratan dua; acil durumlar, ani sıkıntılar veya umutsuzluk anlarında insanların içsel seslerini yükseltmek, iletişim kurmak insana ulaşmak için başvurdukları özel bir dua türüdür.

Bu yazıda hemen aratan dua ile duaların gücünü, çeşitlerini ve insan yaşamındaki yerini keşfedeceğiz.

Hemen Aratan Dua Hangisidir?

Hemen aratan dua aşağıdaki şekildedir:

Ya Hayyu ya Qayyum, bismikellehi astagfiru Allahümme inni es’alüke’l-ʿāfiyate fi’l-badanı ve’l-ʿāfiyate fi’d-dīni ve’l-ʿāfiyate fi’l-islāmī ve’l-ʿāfiyate fi’l-ʿāqibati Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike lehû, lahul-mulku ve lahul-hamdu ve huve alâ kulli şeyʾin qâdir Subhânallah, walhamdu lillah, wa lâ ilâhe illallâhu, Allâhu akbar Rabbi innî muhtajun ilâ rahmetikateka fa lâ tahurnî.

Erkeği Anında Aratan Dua Hangisidir?

Erkeği anında ve hemen aratan dua şu şekildedir:

Estağfirullahe Rabbi min kulli zanbin ve ʾesʾelukel ʿafve vel ʿafiyete veʾl-ʿismu vel ʿafiat min kulli balaa ve min kulli ḍarrin ve min kulli hemmin ve min kulli gammin ve min kulli ʿillah ve min kulli ʿağbeh ve min kulli fitneh ve min kulli şerrin ve min kulli makrehin ve min kulli hasidin ve min kulli muʿadın.

Allahümme inni es’alukel ʿafve ves-selamate ves-sıhhates-selame ves-sekinate ves-emana ves-barakete ves-tawfique ves-rizkane ves-hidayate ves-ʿafive ves-ʿafiyete min kulli balaa ve min kulli ḍarrin ve min kulli hemmin ve min kulli gammin ve min kulli ʿillah.

Denenmiş Aratan Dua – Bakara 260

Idh qāla Ibrāhīmu rabbī arinī kayfa tuḥyī al-mawtā. Qāla awa lam tu’min? Qāla balā wa lākin liyaṭma’inna qalbī. Qāla fakhudh arbāʿatan mina al-ṭayri faṣurhunna ilayka thumma ijʿal ʿalā kulli jabalin minhunna juz’an thumma idʿuhunna yatīnaka saʿyā. Waʿlam anna Allāha ʿazīzun ḥakīm.

Bakara Suresi 260. ayet, Hz. İbrahim’in (a.s.) Allah’ın ölüleri nasıl dirilttiğini görmesi için bir istekte bulunmasını ve Allah’ın ona kuşları kullanarak bu isteğini yerine getirmesini anlatan bir mucizedir.

Ayette geçen olaylar bir yana denenmiş aratan dua olarak okunmasının sebebi ölmüş ve bedeni bu dünyada olmayan kişilerle alakalı olması ve Allah’ın İbrahim’in kalbini tatmin etmek için mucizelerini göstermesinden kaynaklıdır. Eğer aramasını istediğiniz kişiyi çok özlediyseniz Allah’a içten yalvarın ve deli gibi özlemesi için dua okuyun.

Ayrıca bu ayet, Allah’ın her şeye gücü yeten ve hikmet sahibi olduğunu vurgulayarak insanlara Allah’ın büyüklüğünü hatırlatır. Bu nedenle ayet, Allah’ın kudretine, hikmetine ve insanlara gösterdiği mucizelere olan imanı güçlendirmek için okunabilir.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir