Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

Mahkemede Hakimin Yüzüne Okunacak Dua

Mahkemede hakimin yüzüne okunacak dua, hukuk ve adalet arayışında maneviyatı yükselten bir olgudur. Mahkemeler, insanların haklarını korumak, adil bir şekilde yargılanmalarını sağlamak ve toplumda düzeni temin etmek için vazgeçilmez kurumlardır.

Mahkemede hakimin yüzüne okunacak dua, adil bir yargı süreci ve doğru kararlar alınması için bir niyaz ve dilektir. Bu bağlamda, hakimlerin kararlarını verirken adalete ve vicdana uygun hareket etmeleri önemlidir. Bu dua, insanların hukuki mücadelelerinde ve adalete ulaşma sürecinde manevi destek arayışlarını yansıtır.

Hakimin Yüzüne Okunacak Dua Hangisidir?

Mahkemede hakimin yüzüne okunacak dua şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas’aluka fi sabilil hakkı wal ‘adli, wa’l ‘iffati wa’l ‘istişkafi, wa’anna tukaddir lana min amrinal mahdi, farzuqna l-hudaa wa t-tuqaa wa’fiqna l-l-khairati, fainnaka taqdi wa la yuqda ‘alaik, wa innahu la yazillu man waalait, wa la yu’izzu man ‘adait, tabaarakta rabbana wa ta’alait.

Allahumma inna nashkuruka wa nastaghfiruka wa nuthni ‘alayka bil khayr, wa la nakfuruka wa na’khla’u wa nakhda’u ‘alayka al ma’zur. Allahumma anta’l ‘adilu wa minkal ‘adl, fa’adil baynana bi’l ‘adl, wa la tudhilna fi’l ‘adl, ya Dhal-Jalali wal-Ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba’da idh hadaytana wahablana milladunka rahmah, innaka antal Wahhab.

Evde Hakime Okunacak Dua Hangisidir?

Evde hakime okunacak dua aşağıdaki gibidir.

Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittibaa’ah, wa arinal baatila baatilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atmim lana nurana wa-ghfir lana, innaka ‘ala kulli shay’in qadir.

Rabbana la tu’akhidhna in naseena aw akhtana, Rabbana wa la tahmil ‘alayna isran kama hamaltahu ‘alal-ladhina min qablina. Allahumma ayyidil ‘adla wa’l muqama bi nasrika wa’izza jundaka.

Ayrıca dua etmenin yanı sıra ibadet etmek de size manevi destek sağlayabilir ve mahkeme sürecinde daha güçlü hissetmenize yardımcı olabilir. Ancak unutmayın ki ibadet etmek, hukuki süreci etkilemek için değil, size içsel bir denge ve huzur sağlamak için yapılır. Mahkemenin iyi sonuçlanması için dua okumak da manevi açıdan sizi rahatlatacaktır.

Mahkemeye Girerken Okunacak Dua Hangisidir?

Mahkemeye girerken okunacak dua şu şekildedir:

Allahumma inna nas’aluka fi sabilil hakkı wal ‘adli, wa’l ‘iffati wa’l ‘istişkafi, wa’anna tukaddir lana min amrinal mahdi, farzuqna l-hudaa wa t-tuqaa wa’fiqna l-l-khairati, fainnaka taqdi wa la yuqda ‘alaik, wa innahu la yazillu man waalait, wa la yu’izzu man ‘adait, tabaarakta rabbana wa ta’alait. Allahumma anta’l ‘adilu wa minkal ‘adl, fa’adil baynana bi’l ‘adl, wa la tudhilna fi’l ‘adl, ya Dhal-Jalali wal-Ikram.

Rabbana la tuzigh qulubana ba’da idh hadaytana wahablana milladunka rahmah, innaka antal Wahhab. Allahumma inna nashkuruka wa nastaghfiruka wa nuthni ‘alayka bil khayr, wa la nakfuruka wa na’khla’u wa nakhda’u ‘alayka al ma’zur. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittibaa’ah, wa arinal baatila baatilan warzuqna ijtinabah.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir