Dualar, Türkçe Okunuşları ve Anlamları

Cenaze Yıkarken Okunacak Dua

Cenaze yıkarken okunacak dua son derece kutsal bir ritüeldir. Cenaze yıkama, İslam dininde son derece önemli bir görevdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cenaze yıkamayı bir sadaka ve sevap olarak nitelendirmiştir. Bu nedenle cenazeyi yıkamak veya yıkama işlemine yardımcı olmak, hem ölen kişiye hem de geride kalanlara manevi bir rahatlama sağlar.

Cenaze yıkarken okunacak dua, İslam inancında vefat eden kişinin ruhunu huzura kavuşturmak için yapılan önemli bir ibadettir. Cenaze yıkama işlemi, dini vecibelerin yerine getirilmesi açısından titizlikle yapılması gereken bir süreçtir. Bu blog yazısında cenaze yıkama esnasında okunacak duaların önemi, doğru okunuş şekilleri ve bu duaların manevi boyutu hakkında kapsamlı bilgileri sunacağız.

Cenaze Yıkarken Okunacak Dua Hangisidir?

Cenaze yıkarken okunacak dua şöyledir:

Allâhumme’ğfir liḥayyine ve meyyitine, ve şâhidine ve ğâibine, ve sağîrine ve kebîrine, ve zekerine ve unthâne. Allâhumme men ahyeytehu minnâ fe’aḥyihi alel-islâmi, ve men teveffeytehu minnâ feteveffehû alel-îmâni. Allâhumme lâ taḥrimnâ ecrehû ve lâ tuḍillena ba’dehû.

Allahumme yessir aleyhi emrehû ve sehhil aleyhi mâ ba’dehû ve es’idhu bi-likâike vec’al mâ harece ileyhi hayren mimmâ harece anhü. Allahumme inni es’eluke bi esmaike kulliha ve sıfatıke kulliha, en tağfir le hadha el-meyyiti ve terhemehu ve tu’afiyhu min azabi’l-kabir ve tudahilel-cenneti bi lahefah.

Cenaze yıkarken okunacak dua ve sözlerin yanında ölen kişi için dua etmek ve Allah’tan ona rahmet ve mağfiret dilemek de son derece önemlidir. Ayrıca Peygamber Efendimiz (s.a.v) de, vefat eden kişinin yakınlarına dua edilmesini tavsiye etmiştir. Merhumun yakınlarına vesvese için dua okunabilir ve kişinin psikolojik sıkıntı yaşamasının önüne geçilebilir.

Cenaze Yıkanırken Hangi Dualar Okunur?

Cenaze yıkanırken aşağıdaki dualar okunur:

  • Allahümme inneke afüvvün tuhibbul afve fa’fu anni
  • Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kına azaben-nar
  • Allahümme inni es’elüke’l-hüda ve’t-tuka ve’l-afafe ve’l-ğina
  • Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhıkni bi’s-salihin
  • Allahümme ya mukallibel kulubi sebbit kalbi ala dinike
  • Rabbi inni limaa enzelte ileyye min hayrin fakir
  • Allahümme ya vasial mağfireh, ighfirli ve li-vali deyyye
  • Hasbiyallahu la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltü ve huve rabbul arşil azim
  • Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil-hayr
  • Allahümme ecirni minen-nar

Cenaze yıkanırken bu dualar okunabilir ayrıca cenaze namazı sırasında ya da gıyabi cenaze namazı sırasında yukarıdaki duaları okumak da merhum ya merhume kişinin ruhuna huzur olacak tecelli edecektir. Unutmayalım ki samimi bir kalple yapılan her dua Allah katında makbuldür, sevap kazanma ve kazandırma vesilesidir.

Bu İçerikler İlginizi Çekebilir